Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Odbijena žalba tužitelja Agrimpex protiv Republike Hrvatske radi naknade štete

Pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu je vođen postupak po tužbi tužitelja Agrimpex S.a.S. Import Export Trieste, Republika Italija, protiv Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Carinska Uprava, radi naknade štete 36,851.958,64 kuna (4,380.393,60 eura) sa zakonskom zateznom kamatom od 26. lipnja 2002. do isplate. (22. 7. 2014.)
Postupak je vezan uz uvoz šećera proizveden u šećerani IPK Tvornica šećera Osijek d.o.o. u Europsku uniju, a uvoz je bio oslobođen plaćanja carine na osnovu Pravilnika Vijeća (CE) 2007./2000. i bilateralnih sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o trgovini i s tim povezanim aspektima.
Temeljem odluke Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu zbog izuzetno visoke vrijednosti spora te činjenične i pravne složenosti, Republiku Hrvatsku je u postupku pred Općinskim građanskim sudom zastupalo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Nakon provedenog dokaznog postupka Općinski građanski sud u Zagrebu je prihvatio navode iz odgovara na tužbu i podnesaka Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i 30. svibnja 2012. donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev tužitelja.
Županijski sud u Zagrebu je odbio kao neosnovanu žalbu tužitelja i potvrdio navedenu presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu.