Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Pravomoćna presuda zbog stjecanja bez osnove iskopom mineralne sirovine

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske preinačio je presudu Trgovačkog suda u Zagrebu kojom je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu koristi stečene bez osnove s naslova iskopa mineralne sirovine u vlasništvu Republike Hrvatske tako da je tuženiku naložio isplatu koristi stečene iskopom mineralne sirovine zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. (24. 6. 2016.)

Sud je, donoseći presudu, prihvatio pravno stajalište Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu o pasivnoj legitimaciji pravne osobe koja neposredno fizički obavlja građevinsko iskapanje, prisvajanje i otuđenje mineralne sirovine neovisno o činjenici što neka druga pravna osoba ima pravo građenja na lokaciji građevinskog iskopa.

Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Trgovačkim sudom u Zagrebu tužbu protiv društva TP d.o.o. zbog stjecanja bez osnove. Tuženik je izvodio radove građevinskog iskopa šljunka i pijeska iz ležišta, a potom tu sirovinu nije upotrijebio na lokaciji koja je zahvaćena građevinskom dozvolom već ju je građevinski iskoristio i prodao drugim pravnim osobama, a taj prijelaz imovine nema osnove u zakonu.

Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja jer je sud prihvatio prigovor pasivne legitimacije tuženika utvrđujući da je pravna osoba koja je nositelj prava građenja iskoristio mineralnu sirovinu za plaćanje radova iskopa tuženiku pa je ta pravna osoba stekla određenu korist uporabom tuđe stvari u svoju korist, a ne tuženik.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu žalbom je upiralo na činjenicu da, suprotno tvrdnji suda, nema dokaza da je predmetna mineralna sirovina ugovorena kao cijena za izvođenje zemljanih radova a ni dokaza da bi neka druga pravna osoba prethodno nezakonito raspolagala imovinom Republike Hrvatske i time stekla imovinu bez osnove. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je tvrdilo da je predmet postupka odnos Republike Hrvatske kao vlasnika mineralne sirovine koja je izvađena iz ležišta i tuženika koji je fizički iskopom i prodajom otuđio imovinu Republike Hrvatske i na taj način stekao imovinsku korist koja mu ne pripada.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske preinačio je presudu Trgovačkog suda u Zagrebu nalazeći da je žalba Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu djelomično osnovana jer je pri donošenju presude ostvarena bitna povreda odredaba parničnog postupka na koju je žalbenim navodima ukazivalo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pa je naložio tuženiku isplatiti tužitelju Republici Hrvatskoj iznos koristi stečene bez osnove sa zakonskom kamatom i troškove postupka.