Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Visoki trgovački sud odbio žalbu tužitelja

U parničnom predmetu tužitelja JUGOBANKA a.d. u stečaju, Beograd protiv tuženika Republike Hrvatske zaprimljena je presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 18. svibnja 2016. kojom je odbijena žalba tužitelja kao neosnovana te je potvrđena prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Zagrebu, kojom je tužitelj odbijen s tužbenim zahtjevom kao neosnovanim u cijelosti. (1. 9. 2016.)

Tužbenim zahtjevom od Republike Hrvatske je tražena isplata iznosa od 50,499.325,85 eura s pripadajućom kamatom tekućom od 1. siječnja 2009., a koliko je, prema navodima tužitelja, iznosilo potraživanje Glavne filijale JUGOBANKE a.d. Beograd u Splitu s osnove dugoročnih i kratkoročnih kredita i kamata obračunatih po tim kreditima.
Drugostupanjski sud u cijelosti je prihvatio stavove državnog odvjetništva i utvrdio kako tijekom postupka nije počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka na koju je u žalbi upirao tužitelj te da nije ostvaren žalbeni razlog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kao i da je materijalni propis pravilno primijenjen. Drugostupanjski sud je istaknuo kako je prvostupanjski sud pravilno primijenio i tumačio odredbe Zakona o načinu likvidacije poslovanja Glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske te Uredbe o načinu likvidacije poslovanja Glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske, te da tužitelj neosnovano; pozivajući se na odredbe čl. 1. i 2. Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije potvrđenog Zakonom o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije; smatra da ima pravo na naknadu štete.