Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Dostavljen pisani odgovor Ministarstvu pravosuđa i uprave

Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek dostavila je pisani odgovor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ministru Ivanu Malenici u Ministarstvo pravosuđa i uprave, nakon što je Kazneni odjel Državnog odvjetništva Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. svibnja 2021. razmatrao problematiku osiguranja prisutnosti okrivljenika tijekom kaznenog postupka, s naglaskom na postupovni trenutak donošenja i objave presude te nakon njega. (14. 5. 2021.)

Pitanje izručenja optuženih i osuđenih osoba, odnosno u slučaju postojanja dvojnog državljanstva pitanje načina rješavanja sukoba obveza prema konkurirajućim pravnim poredcima, jest pitanje koje je predmet regulative međunarodnih ugovora.

U odnosu na, u praksi prisutan, problem da osuđene osobe napuštanjem teritorija Republike Hrvatske u razdoblju od izricanja, odnosno pravomoćnosti presude do započinjanja izdržavanja kazne nastoje izbjeći izdržavanje izrečene im kazne zatvora u Republici Hrvatskoj, predlaže se izmjena članka 98. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku/08 na način da se moguće trajanje mjera opreza umjesto do izvršnosti presude, propiše do započinjanja izdržavanja kazne.

Odredbom članka 123. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku/08 propisano je da će se pri izricanju presude uvijek odrediti ili produljiti istražni zatvor protiv okrivljenika kojem je izrečena kazna zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna, neovisno o duljini trajanja istražnog zatvora propisanog u članku 133. citiranog Zakona.

Navedeno rješenje dostatno je u odnosu na okrivljenike koji se u trenutku izricanja presude nalaze u istražnom zatvoru ili ukoliko se ne nalaze u istražnom zatvoru nazoče izricanju presude, ali kao otvoreno i nadalje ostaje pitanje okrivljenika koji se ne nalaze u istražnom zatvoru, odnosno koji ne nazoče izricanju presude.

U kontekstu navedenog predlaže se da se za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od pet godina ili teža, a okrivljenik se ne nalazi u istražnom zatvoru, propiše da će sud pri potvrđivanju optužnice uvijek okrivljeniku naložiti ili produljiti mjeru opreza iz članka 98. stavak 2. točka 7. Zakona o kaznenom postupku/08.