Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Njemački sud prihvatio tužbeni zahtjev Republike Hrvatske/German court upholds Croatia’s claim

Njemački je sud na temelju presude Suda Europske unije u predmetu Achmea prihvatio tužbeni zahtjev Republike Hrvatske u odnosu na prigovor da je arbitražni postupak koji se temelji na arbitražnoj klauzuli sadržanoj u austrijsko-hrvatskom BIT-u nedopustiv (17. 2. 2021.)

Visoki je regionalni sud u Frankfurtu (Oberlandesgericht) 11. veljače 2021. donio odluku u predmetu po tužbi Republike Hrvatske protiv dvije banke u kojoj je prihvatio stav Republike Hrvatske na temelju odluke Suda Europske unije u predmetu Achmea da je arbitražni postupak, a koji su ove dvije banke pokrenule protiv Hrvatske prema odredbama austrijsko-hrvatskoga BIT-a, nedopustiv i da se ne može nastaviti.

Ova je odluka od posebne važnosti jer je prva odluka kojom se izražava pravni stav da se zaključak Suda Europske unije u predmetu Achmea primjenjuje na sve bilateralne sporazume o zaštiti i promicanju stranih ulaganja zaključene između država članica EU ("intra-EU BIT-ovi"), a ne samo na nizozemsko-slovački BIT o kojem je bila riječ u predmetu Achmea.

Do ove odluke mnogi su europski investitori koji su pokrenuli arbitražu protiv država članica EU tvrdili da se odluka u predmetu Achmea odnosi samo na specifičnost nizozemsko-slovačkog bilateralnog sporazuma i da se druge države članice ne mogu pozivati na tu odluku u osporavanju nadležnosti arbitražnih tribunala. Činjenica je da do ove odluke nijedan arbitražni tribunal nije prihvatio prigovor država članica EU o nenadležnosti na temelju odluke u predmetu Achmea. Ovom je odlukom njemački sud zauzeo stav da je odluka u predmetu Achmea obvezujuća odluka koja se primjenjuje i koja je primjenjiva na sve intra-EU BIT-ove. Slijedom navedenoga, prema stavu njemačkoga suda, i arbitražna klauzula sadržana u hrvatsko-austrijskom BIT-u je nevaljana i arbitražni postupak započet po toj osnovi je nedopustiv.

Navedena odluka je od značaja za arbitražni postupak i zbog toga jer se primjenjuje Konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka iz 1958. prema kojoj priznanje i ovrha arbitražnih pravorijeka nije moguća ako arbitražni sporazum nije valjan.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupalo je Republiku Hrvatsku u ovom predmetu uz pomoć njemačkog odvjetničkog društva Alexander & Partner te u suradnji s odvjetničkim uredima Foley Hoag LLP i David A Pawlak LLC koji također sudjeluju kao savjetnici u UNCITRAL arbitražnom postupku.

* * * * *

The German court upheld the claim of the Republic of Croatia, based on the judgment of the CJEU in the Achmea case, that arbitration proceedings premised on the arbitration clause of the Austria-Croatia BIT are inadmissible.

On 11 February 2021, in a case initiated by the Republic of Croatia against two banks, the High Regional Court in Frankfurt (Oberlandesgericht)  accepted the position of the Republic of Croatia, based on the decision of the Court of Justice of the European Union in the Achmea case, that the arbitration proceedings instituted by these two banks against Croatia under the provisions of the Austria-Croatia BIT are inadmissible, and cannot proceed.

This decision is of particular importance because it is the first decision expressing the legal position that the conclusion of the Court of Justice of the European Union in the Achmea case applies to all bilateral agreements on protection and promotion of foreign investments concluded between EU member states (intra-EU BITs), and not just the Dutch-Slovak BIT at issue in Achmea.

Until this decision, many European investors initiating arbitrations against member states claimed that the decision in the Achmea case was specific to the Dutch-Slovak bilateral agreement and that other member states could not invoke that decision in challenging the jurisdiction of arbitration tribunals. It is a fact that until this decision, no arbitral tribunal has accepted an EU member state’s objection of lack of jurisdiction based on the Achmea decision. However, the German court has held that the Achmea decision is a binding decision that is applicable to all intra-EU BITs. Therefore, the arbitration clause contained in the Croatia-Austria BIT, according to the German court, is invalid and the proceedings commenced on that basis are inadmissible.

This decision is significant for a specific case also because the 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards applies, according to which recognition and enforcement of an award is not possible if the arbitration agreement is invalid.

The State Attorney's Office of the Republic of Croatia represents the Republic of Croatia in these proceedings with the assistance of the German law firm Alexander & Partner in cooperation with the law firms of Foley Hoag LLP and David A Pawlak LLC, which also serve as counsel in the UNCITRAL arbitration proceedings.