Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Odgovor na objavljenu informaciju

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske uputilo je Hrvatskoj radioteleviziji tekst odgovora na informacije objavljene, odnosno izrečene u sinoćnjoj emisiji Otvoreno. Tekst odgovora objavljujemo u nastavku i u prilogu, a u prilogu objavljujemo i imovinsku karticu Glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića. (20. 2. 2020.)

Tekst odgovora:

Izjava Ivana Vilibora Sinčića o obvezi prijavljivanja pripadnosti udruzi ili organizaciji u imovinskoj kartici Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, sve pozivajući se na mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, nije točna i pokazala je nepoznavanje zakonskih odredbi te nerazumijevanje ovlasti tog Povjerenstva.

Naime, Povjerenstvo nema nikakvu nadležnost nad državnoodvjetničkim dužnosnicima, a u svojem su sadržaju imovinske kartice za državne dužnosnike različite od onih za državnoodvjetničke dužnosnike. Stoga tumačenje tog Povjerenstva glede Zakona o sprječavanju sukoba interesa uopće nije primjenjivo na državnodvjetničke dužnosnike.

Da se je Ivan Vilibor Sinčić doista želio informirati i onda suvislo raspravljati na tu temu, trebao je i mogao pročitati Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću i informirati se kod Državnoodvjetničkog vijeća, a ne ovako nedopustivo javnost krivo informirati.

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću u članku 101. jasno i izričito propisuje da podaci o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika (imovinske kartice) obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj imovini i podatke o stečenoj imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, te je jasno i izričito propisano da podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju podatke o:
– nekretninama stečenim kupoprodajom, zamjenom, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stečenim u postupku likvidacije ili stečaja, stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela, povratom imovine stečene u postupku denacionalizacije te na drugi način stečenim nekretninama od drugih osoba
– pokretninama veće vrijednosti
– poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima
– udjelima u vlasništvu drugih poslovnih subjekata
– novčanoj štednji ako ona premašuje jednogodišnji iznos netoplaće državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika
– dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama
– dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja i drugom dohotku
– primicima koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak.

Izvješće o imovini odnosno imovinska kartica za državnoodvjetničke dužnosnike, pa time i za Glavnog državnog odvjetnika, nigdje u svom dijelu ne propisuje obvezu popunjavanja i izjašnjavanja glede pripadnosti udrugama i organizacijama.

Sinoćnjim prikazivanjem imovinske kartice za državne dužnosnike i preslikavanje na državnoodvjetničke dužnosnike Ivan Vilibor Sinčić je svjesno zlonamjerno te netočno informirao javnosti.

Dražen Jelenić nema "vlastitu firmu" i nije "vlasnik 6,74 posto društva Intercapital" kako to, opet zlonamjerno, navodi Ivan Vilibor Sinčić, te nije ni na koji način povezan sa osobama iz tzv. Borg skupine. "Korunić i Jelenić" nisu ortaci i sve navedeno pokazuje koliko Ivan Vilibor Sinčić ne zna iščitavati imovinsku karticu državnog odvjetnika ili ju namjerno javno krivo čita.

Naime, iz imovinske kartice Dražena Jelenića jasno proizlazi da je osobno (na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji) stekao 6,74 udjela (ne posto, već broja udjela) u tom Fondu. Tim udjelima, kao i s udjelima svih ostalih imatelja, upravlja društvo izabrano na natječaju, a na temelju odluke Upravnog odbora Fonda (kojeg Dražen Jelenić nije niti je ikada bio član). To društvo je Intercapital Asset Management d.o.o.
Dakle, Dražen Jelenić ima 6,74 udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a ne 6,74 % vlasništva u društvu Intercapital Asset Management d.o.o.

Napominjemo, Dražen Jelenić kao Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske nije bio nadležan, a niti je postupao u predmetu odbačaja kaznenih prijava političkih stranaka Živog zida i Slobodne Hrvatske u tzv. aferi Borg. Rješenje o odbačaju donio je USKOK. O prigovoru koji su podnositelji prijava podnijeli protiv tog rješenja odlučivao je Kolegij USKOK-a. S obzirom da je Kolegij donio odluku da su podnijeti prigovori neosnovani, podnositelji su iskoristili svoje pravo i protiv te odluke također podnijeli prigovor. O prigovoru na tu odluku Kolegija USKOK-a odlučivao je Odjel za unutarnji nadzor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske koji je 19. studenog donio rješenje kojim su oni odbijeni kao neosnovani.

Stoga je povezivanje donošenja odluke o kaznenoj prijavi Živog zida u tzv. aferi Borg i imovine Glavnog državnog odvjetnika, čista zlonamjerna konstrukcija čija je svrha isključivo politička promocija Ivana Vilibora Sinčića i njegove stranke.