Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Informacija o ishodu postupanja u četiri predmeta po inicijativi Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u posljednje je dvije godine zaprimilo ukupno (samo) pet inicijativa za podnošenje zahtjeva za preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske donesenih u upravnom sporu u kojem je predmet ispitivanja zakonitosti bila odluka Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa, od kojih je Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa dalo inicijativu u njih četiri. (23. 9. 2021.) 

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je, nakon pribavljanja i prouke spisa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, odbilo inicijativu Povjerenstva za podnošenje zahtjeva u dva predmeta jer je utvrđeno da nema zakonske osnove za postupanje temeljem članka 78. Zakona o upravnim sporovima. 
Naime, u jednom predmetu se odluka Povjerenstva odnosila na tužitelja koji je preminuo i njegova osobna i neprenosiva prava, dok se u drugom predmetu inicijativa nije odnosila na meritum spora (odluku o sukobu interesa) jer je Visoki upravni sud Republike Hrvatske vratio predmet Povjerenstvu na ponovno odlučivanje pa se inicijativa odnosila na pravo tužitelja na naknadu parničnih troškova koji su prouzročeni vođenjem upravnog spora.
U jednom predmetu je inicijativa prihvaćena i podnijet je zahtjev za preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude ali ga je Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio.
O inicijativi u četvrtom predmetu državnoodvjetnička odluka će biti donesena u zakonskom roku.

Slijedom navedenog, nisu točni navodi ni zaključci u komentaru objavljenom u jednom dnevnom listu u kojem autorica neutemeljeno pa i tendenciozno upućuje čitatelje na zaključak kako i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sudjeluje u ušutkavanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pri čemu se prešućuje činjenica, a važno ju je naglasiti, da je dosadašnji način rada i odlučivanja Povjerenstva doveden u pitanje Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske P-163/16 od 2. srpnja 2019.

Nadležnost Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za ulaganje zahtjeva za preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Upravnog suda Republike Hrvatske propisana je odredbom članka 78. Zakona o upravnim sporovima. Ovaj izvanredni pravni lijek može se podnijeti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku od šest mjeseci od dana dostave pravomoćne sudske presude strankama. Zbog toga Državno odvjetništvo ne može otezati s odlučivanjem u ovim predmetima kao što se insinuira u komentaru. Dapače, vrlo često predlagatelji dostave svoju inicijativu za podnošenje zahtjeva kasno pa državnom odvjetništvu ostaje kratko vrijeme za donošenje odluke.
Poslovnikom državnog odvjetništva propisano je da odluku o prijedlogu za podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćnih sudskih odluka u upravnom sporu donosi zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske nakon što pribavi spis upravnog suda i mišljenje sjednice građansko-upravnog odjela.