Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas za slobodna mjesta županijskih državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 67 od 25. srpnja 2018.

                            REPUBLIKA HRVATSKA
           DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 96. stavka 1. u vezi s člankom 95. stavkom 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), objavljuje:

O G L A S
za slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika

- u Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku,

- u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola,

- u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu,

- u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu,

- u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru.

Kandidati za županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 94. stavaka 1. i 2. Zakona o državnom odvjetništvu.

Temeljem članka 94. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu za županijskog državnog odvjetnika može se imenovati samo kandidat u odnosu na kojeg se u posebnom postupku utvrdi nepostojanje sigurnosnih zapreka.

Kandidati za državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis) te
2. uvjerenje državnog odvjetništva o obnašanju državnoodvjetničke dužnosti.

Pozivaju se kandidati da u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 67 od 25. srpnja 2018. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje državnog odvjetnika, kao i podatke o radu. Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s naznakom "Imenovanje državnog odvjetnika – oglas (navesti broj Narodnih novina)".


GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK
REPUBLIKE HRVATSKE

Dražen Jelenić