Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Priopćenje

Arbitražno vijeće pri ICSID-u, Washington, u postupku koji su 2012. godine protiv Republike Hrvatske pokrenuli prvotužitelj Georg Gavrilović i drugotužitelj Gavrilović d.o.o. radi povrede Bilateralnog ugovora o poticanju i zaštiti stranih ulaganja koji su sklopile Republika Hrvatska i Republika Austrija i naknade štete u visini od 198.500.000,00 eura te troškova arbitražnog postupka u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 eura, objavilo je 26. srpnja 2018. pravorijek. (27. 7. 2018.)

Arbitražno vijeće je pravorijekom utvrdilo da je Republika Hrvatska povrijedila čl. 4. st. 1. Bilateralnog ugovora o poticanju i zaštiti stranih ulaganja koji su sklopile te je temeljem toga odlučilo da je Republika Hrvatska dužna samo drugotužitelju Gavrilović d.o.o. platiti na ime naknade štete iznos od 9.699.462,73 kuna i 1.658.960,49 eura (1,49 % traženog iznosa), te na ime troškova arbitražnog postupka 2.593.642,36 eura i 285.288,28 američkih dolara, što iznosi 30 % traženih troškova postupka tužitelja.

Odlukom je Arbitražno vijeće faktično u cijelosti odbilo tužbeni zahtjev Georga Gavrilovića te je Republika Hrvatska u ovoj arbitraži uspjela ukupno s preko 98 posto, s obzirom da su tužitelji ukupno tražili 198.500.000,00 eura na ime naknade štete te 9 milijuna eura na ime troškova postupka.

Premda će odluka o daljnjim pravnim radnjama u odnosu na dio odluke u korist Gavrilovića d.o.o. biti donesena nakon što Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izvrši analizu te odluke, već je u ovom trenutku vidljivo da je ista u tom dijelu u suprotnosti s pravom Europske unije.