Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Odbijeni kao neosnovani prigovori političkih stranaka Živi zid i Slobodna Hrvatska

Odjel za unutarnji nadzor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske donio je 19. studenog Rješenje kojim su odbijeni kao neosnovani prigovori političkih stranaka Živi zid i Slobodna Hrvatska podneseni protiv odluke Kolegija Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta od 4. rujna 2018. (27. 11. 2018.)
Političke stranke Živi zid i Slobodna Hrvatska podnijele su prigovore protiv odluke Kolegija Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta od 4. rujna 2018. te je Odjel za unutarnji nadzor uvidom u cjelokupni spis USKOK-a utvrdio kako je odluka Kolegija USKOK-a osnovana i donio rješenje na osnovi čl. 28.c st. 2. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Utvrđeno je kako je o prigovoru protiv rješenja o odbačaju kaznene prijave odlučivao Kolegij USKOK-a u sastavu i na način kako je to propisano odredbama čl. 28a Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te kako je rješenje o odbačaju kaznene prijave doneseno nakon detaljno provedenih izvida i na osnovi pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja.
Slijedom navedenog, na osnovi činjenica utvrđenih tijekom izvida donesen je pravilan i valjan zaključak kako se u radnjama za koje su osumnjičenici prijavljeni nisu stekla bitna obilježja niti prijavljenih, a niti drugih kaznenih djela za koja se progon poduzima po službenoj dužnosti. Ujedno, u pobijanoj odluci Kolegija USKOK-a dani su valjani razlozi za odbijanje podnesenih prigovora kao neosnovanih.
Protiv ovog rješenja Odjela za unutarnji nadzor nije dopuštena žalba.