Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Zaključci sastanaka tužitelja o suradnji u procesuiranju ratnih zločina

Glavna tužiteljica Tužiteljstva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić bila je domaćin konferencije tužitelja iz regije o suradnji u predmetima ratnih zločina održanog u Sarajevu od 17. do 19. prosinca 2019. (27. 12. 2019.)

Sudionici su bili Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dražen Jelenić, tužiteljica za ratne zločine Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije Snežana Stanojković, Glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Serge Brammertz, predstavnici Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, kao i tužitelji iz Brčko distrikta te kantonalnih i okružnih tužilaštava iz Bosne i Hercegovine. Konferenciju je, kao nastavak sličnog sastanka održanog u svibnju 2019. godine u Beogradu, sazvao i organizirao Program za razvoj Ujedinjenih naroda (UNDP), uz podršku vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Italije.
Rasprava je bila posvećena unaprjeđenju  regionalne suradnje u predmetima ratnih zločina. Predstavnici tužiteljstava sastavili su zajedničko priopćenje koje objavljujemo u nastavku i ono odražava njihove glavne zaključke i smjerove djelovanja.
Sudionici sastanka suglasili su se da još uvijek postoji veliki broj neprocesuiranih predmeta ratnih zločina i da je bolja regionalna suradnja od velikog značaja u postizanju pravde za žrtve. Tužiteljstva su  ponovila svoja opredjeljenja za privođenje pravdi svih počinitelja ratnih zločina, bez obzira na njihovu nacionalnost.
Osvrćući se na napredak postignut od prethodnog ovakvog sastanka održanog u svibnju 2019. godine u Beogradu, sudionici su izrazili spremnost tužiteljstava da održe međusobne tehničke sastanke prije početka procesa prijenosa predmeta kako bi se riješili mogući izazovi tijekom i nakon njihovog prijenosa te osigurali u najvećoj mogućoj mjeri da će predmet nakon prijenosa biti moguće uspješno procesuirati u državi koja ga je preuzela. Također je dogovoreno da, nakon svakog prenošenja postupka, treba postojati stalna komunikacija tužitelja iz zemlje koja je ustupila predmet i tužitelja zemlje koja ga je preuzela, kao i njihova međusobna podrška u svim narednim fazama postupka. Prisutni su  upoznati s pokrenutim postupkom prijenosa nekih postupaka iz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku.
Kako bi se omogućilo da se predmeti ratnih zločina uspješno procesuiraju njihovim premještanjem iz jedne zemlje u drugu, sva tužiteljstva  zajednički apeliraju na žrtve/oštećenike da podrže prijenos ovih postupaka i pristanu svjedočiti u suđenjima koja će se održavati u zemljama regije u koje su preneseni njihovi slučajevi.  Tužiteljstva su se obvezala da će poticati i pružati svu podršku iz svoje nadležnosti svjedocima u predmetima koji su ustupljeni susjednim zemljama. Pozvali su i nadležna državna tijela da osiguraju  svjedocima pružanje svih potrebnih mjera zaštite sigurnosti i podrške.
Tužiteljstva su također utvrdila izazove koji su se pojavljivali tijekom dosadašnjih prijenosa postupaka i suglasila su se da nastave kontinuiranu tehničku suradnju s Tužiteljstvom Mehanizma kao način analize prepreka i problema te rješavanja pitanja.
Tužiteljstva su razgovarala i o drugim područjima za unapređenje regionalne suradnje, posebno u pogledu koordinacije istraga ili provođenja zajedničkih istraga tamo gdje to dopušta zakonski okvir. Dogovoreno je da bi veća suradnja među tužiteljstvima prije podizanja optužnice vodila ka povećanoj mogućnosti da se predmet  uspješno procesuira u zemlji koja je vodila istragu, ili, nakon što je predmet ustupljen, u drugoj državi regije. Također je zaključeno i da nema prepreka da tužiteljstva međusobno koordiniraju postupanje od najranijih faza istrage, uključujući i preko zajedničkih istražnih timova tamo gdje pravni okvir to dopušta te da utvrdi u kojim su predmetima mogući zajednički rad i koordinacija.
Domaćin konferencije, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, ustvrdilo je da ima najveći broj predmeta u kojima je postupanje u tijeku. Pozvalo je i druga tužiteljstva u regiji da s njima razmjenjuju ažurirane informacije o predmetima u kojima osumnjičenici ili optuženici nisu dostupni. Stoga je Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine  pozvalo tužiteljstva u zemljama regije na održavanje bilateralnih sastanaka kako bi se utvrdilo koje bi tužiteljstvo bilo u najprikladnijem položaju za procesuiranje konkretnih predmeta.