Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Arbitražni sud pri Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu (ICSID) odbio zahtjev B3 Croatian Courier Cooperatief U.A protiv RH

U veljači 2015. godine, društvo za kapitalna ulaganja Bankcroft Group pokrenulo je međunarodni arbitražni postupak protiv Republike Hrvatske temeljem bilateralnog investicijskog Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske (u nastavku: BIT). Arbitraža je pokrenuta putem njegove nizozemske podružnice B3 Craotian Courier Cooperatief U.A ("Tužitelj") vlasnika hrvatskog trgovačkog društva CityEX pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu (ICSID). Tužitelj je u postupku od Republike Hrvatske tražio isplatu u iznosu od 53 milijuna eura. (11. 4. 2019.)

Predmet ovog postupka bilo je pružanje poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2015. godine u razdoblju liberalizacije poštanskih usluga i način postupanja nadležnih tijela Republike Hrvatske.

Tužitelj je isticao brojne prigovore na postupanje nadležnih tijela Republike Hrvatske i tvrdio da je konačni stečaj CityEX-a bio uzrokovan "predatorskim" cijenama nacionalnog poštanskog operatera Hrvatske pošte i njezinim uslugama koje, prema Tužiteljevim navodima, nadležna tijela Republike Hrvatske nisu provjerila, zbog čega je u konačnici nad CityEX otvoren stečaj.

Republika Hrvatska je u cijelosti osporila Tužiteljeve navode u arbitražnom postupku u okviru kojeg je dokazno ročište održano u prostorijama ICSID-a u Parizu u ožujku 2017. godine.
Arbitražni sud je 5. travnja 2019. godine donio pravorijek.

U svom pravorijeku, arbitražni sud je odbio većinu Tužiteljevih zahtjeva uključujući i zahtjev za isplatom traženog iznosa. Prilikom odbacivanja većine Tužiteljevih zahtjeva, arbitražni sud je odbacio i Tužiteljev glavni tužbeni navod o "predatorskim" cijenama.

Iako je Tribunal utvrdio da je došlo do povrede BIT-a (članak 3.) u određenim pitanjima, zaključio je kako to nije uzrokovalo Tužitelju nikakve gubitke. Arbitražni sud je zaključio da financijske poteškoće CityEX-a nije uzrokovalo postupanje nadležnih tijela Republike Hrvatske. U tom smislu se sud također osvrnuo na specifične poslovne odluke koje je donosio CityEX, a koje su, kako smatra, imale negativan učinak na njegovo poslovanje i financije.

Arbitražni sud je u cijelosti odbio Tužiteljev zahtjev za isplatu (više od 53 milijuna eura).
Sud je naložio Republici Hrvatskoj da tužitelju samo  naknadi troškove arbitražnog postupka u iznosu od 554,616.31 USD i 3,659,607.49 EUR.

Republiku Hrvatsku zastupalo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zajedno s odvjetničkim društvom Bredin Prat iz Pariza.