Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Istaknuta važnost rada građansko-upravnih odjela za percepciju rada državnog odvjetništva

Percepcija o radu državnog odvjetništva stvorena je i stvara se i kroz percepciju rada građansko- upravnih odjela, a kao dokaz tome je pogled na one predmete iz djelokruga ovih odjela koji su u proteklih godinu dana bili u fokusu interesa javnosti, istaknuo je Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dražen Jelenić sudionicima stručnog skupa državnoodvjetničkih dužnosnika iz građansko-upravnih odjela. (15. 11. 2019.)
Naglasio je kako se mora konstantno raditi na povećanju stupnja stručnosti čemu doprinosi i ovaj skup, te povećanju stupnja ažurnosti jer brzi postupci dovode do vraćanja povjerenja javnosti u pravosuđe i povećanju transparentnosti u radu. Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske je na kraju skupa izrazio zadovoljstvo aktualnošću tema i izboru tema te njihovom prezentacijom na ovom stručnom skupu.
Drugog dana stručnog skupa osvrnulo se na rad građansko-upravnih odjela u 2018. godini i na tekst prijedloga Poslovnika državnog odvjetništva te su izloženi radovi dobitnica državnoodvjentičkog priznanja za rad u 2018. godini. Sudionici skupa razmotrili su teme iz nadležnosti odjela: troškovi upravnog spora, postupci naplate oduzete imovinske koristi i troškova kaznenog postupka, zapažanja i nova sudska praksa u predmetima u kojima je Republika Hrvatska podnositelj zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, učinak proboja pravne osobnosti u poreznom pravu na postupke brisanja pravnih osoba ih sudskog registra, zastara prava iz poreznog odnosa (pregled regulative od 2000. do 2018.), otvorena pitanja u financijskim i rudarskim vještačenjima u odnosu na metode i pristupe izračunu visine štete.