Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas slobodnog mjesta zamjenika državnog odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 13 od 6. veljače 2019.

                    REPUBLIKA HRVATSKA
              DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 55. stavak 2., 3. i 4. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine, broj 67/2018) u svezi sa člankom 41. stavkom 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, objavljuje


O  G  L  A  S
slobodnog mjesta zamjenika državnog odvjetnika

- 1 zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, za potrebe rada Kaznenog odjela

Kandidati za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske moraju ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 2., članka 52. stavka 3. i članka 54. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.

Kandidati za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog pravosudnog tijela da je kandidat obnašao pravosudnu dužnost najmanje petnaest godina, odnosno uvjerenje nadležnog tijela da je radio kao odvjetnik ili javni bilježnik najmanje petnaest godina, odnosno uvjerenje nadležnog tijela da kao sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit ima najmanje petnaest godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita, odnosno dokaz da kao ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom ima najmanje dvadeset godina radnog iskustva te dokaze o stručnom radu na određenom pravnom području i stručnim te znanstvenim radovima,
6. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidat za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji u trenutku prijave na oglas ne obnaša državnoodvjetničku dužnost prijavi treba priložiti i pisanu vlastoručno potpisanu izjavu kojom daje suglasnost za provođenje sigurnosne provjere iz članka 58. stavka 5. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.

Na oglašena slobodna mjesta zamjenika državnih odvjetnika prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Kada pripadnici nacionalnih manjina podnose prijavu na slobodno mjesto zamjenika državnog odvjetnika mogu se pozvati, sukladno čl. 53. st. 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, na ostvarivanje prava koja im pripadaju prema odredbama ustavnog zakona kojima se uređuju prava nacionalnih manjina.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za zamjenika državnog odvjetnika da u roku od 30 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati. 

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici Državnoodvjetničkom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika - oglas" (navesti broj Narodnih novina, broj 13 od 6. veljače 2019.).


PREDSJEDNICA
DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

Snježana Frković