Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Odgovor na upite novinara vezano za objavu pučke pravobraniteljice

Pučka pravobraniteljica objavila je na svojoj mrežnoj stranici tekst pod naslovom "Institucije bez reakcije na anonimnu pritužbu policijskog službenika o nezakonitim postupanjima" uz koji je kao prilog objavljena anonimna "pritužba s navodima o nezakonitim postupanjima policijskih službenika temeljem zapovijedi nadređenih", nakon čega su u Državnom odvjetništvu zaprimljeni upiti novinara za komentar te objave, kao i za informaciju o postupanju po toj pritužbi. (18. 7. 2019.)

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zaprimilo je "anonimnu pritužbu" koja se spominje i priložena je objavi pučke pravobraniteljice na njenoj mrežnoj stranici, te ju je, po razmatranju, proslijedilo nadležnom državnom odvjetništvu na nadležno postupanje, odnosno radi provođenja izvida i zakonom propisanih radnji sa svrhom provjere navoda iz anonimne pritužbe, a ti su izvidi u tijeku.

Slijedom toga, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ni u kojem slučaju nije institucija iz naslova predmetne objave pučke pravobraniteljice, a koja nije reagirala na "anonimnu pritužbu policijskog službenika o nezakonitim postupanjima". Štoviše, proizlazi da se zaključak pučke pravobraniteljice o izostanku reakcije temelji isključivo na činjenici da nije obaviještena o poduzetim radnjama po dostavljenoj anonimnoj pritužbi.

Napominjemo kako Zakon o kaznenom postupku sadrži relevantne odredbe o tome tko i kada ima pravo na informacije o poduzetom po prijavi podnesenoj državnom odvjetništvu. Tako je propisano samo i isključivo pravo žrtve odnosno oštećenika da, sukladno čl. 206.a Zakona o kaznenom postupku, po isteku dva mjeseca od upisa prijave u upisnik kaznenih prijava zatraže od nadležnog državnog odvjetnika obavijest o poduzetim radnjama. Kako proizlazi iz "anonimne pritužbe", pučka pravobraniteljica nema niti jedno od naprijed navedenih svojstava.

No, neovisno o tome, državno odvjetništvo, na upite pučke pravobraniteljice u izvršavanju njezinih ovlasti (što je u konkretnom slučaju na koji se odnosi njezina objava izostalo), obavještava ju o vrsti donesene državnoodvjetničke odluke. Tako će biti i u ovom slučaju, kada takva odluka bude donesena.

Treba istaknuti, međutim, da je sukladno članku 206.f stavku 1. Zakona o kaznenom postupku postupanje tijekom izvida kaznenih djela tajno, jednako kao što su podaci o istovjetnosti osobe protiv koje je podnesena kaznena prijava i podaci na temelju kojih se može zaključiti o istovjetnosti te osobe službena tajna (članak 204. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku). Istovremeno, tajnost izvida osigurava i zaštitu prijavitelja, posebice u situaciji kada prijavitelj izražava bojazan za svoju osobnu sigurnost, sigurnost radnog mjesta, sigurnost svoje obitelj, kao što je to slučaj s konkretnim prijaviteljem.

S obzirom da je podnesena prijava, odnosno njen sadržaj temelj za izvide koji se provode, razumljivo je kako se tajnost izvida odnosi i na navode prijave. Stoga je, a bez prethodne provjere, javnom objavom "anonimne pritužbe", pučka pravobraniteljica objektivno ugrozila tajnost, a s time i učinkovitost izvida, budući da iz sadržaja prijave jasno proizlazi na što se i na kakvo postupanje pritužuje podnositelj, kao što se iz nje može i zaključivati o osobama koje se prijavljuju, o potencijalnim svjedocima, ali i o identitetu podnositelja pritužbe. Time se dovodi u pitanje, između ostalog, i povjerenje podnositelja pritužbe u nadležne institucije, a moguće i kasnija vjerodostojnost iskaza i prijavitelja i drugih potencijalnih svjedoka.

Slijedom navedenog, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske smatra kako je javna objava "anonimne pritužbe" koju je pučka pravobraniteljica zaprimila te dostavila nadležnim tijelima u suprotnosti s onim što u svojoj objavi navodi da treba posebno zaštititi, a to je "posebno osjetljiv položaj pritužitelja, kao i svih drugih mogućih (budućih) pružatelja podataka o ovakvim nepravilnostima, posebice u kontekstu adekvatne zaštite prijavitelja, zajamčene Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti" budući da je upravo objavom sadržaja "anonimne pritužbe" ta adekvatna zaštita prijavitelja, koju pučka pravobraniteljica spominje, ugrožena.

Posebno je zabrinjavajuće što je do ugrožavanja tajnosti izvida i učinkovitosti postupanja tijela kaznenog progona, kao i ugrožavanja potrebne razine zaštite podnositelja prijave, došlo ignoriranjem relevantnih zakonskih odredbi upravo od strane pučke pravobraniteljice.