Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Registar ugovora

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi, registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma i registar ugovora o jednostavnoj nabavi, ažuriran na da 15. ožujka 2019., koji obuhvaća ugovore koje je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zaključilo do 31. prosinca 2017. (27. ožujak 2019.)

Registar je objavljen u prilogu.
Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17), Državno odvjetništvo Republike Hrvatske registar ugovora zaključenih od 1. siječnja 2018. vodi i objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).