Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 89 od 20. rujna 2019.

                REPUBLIKA HRVATSKA
          DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Broj: DOV-38/2019-28
Zagreb, 17. rujna 2019.

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 55. stavak 2., 3. i 4. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine, broj 67/2018) u svezi sa člankom 41. stavkom 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, objavljuje

O  G  L  A  S
slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

- 1. zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, za potrebe rada Kaznenog odjela.

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 2. i članka 52. stavka 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. potvrdu o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
6. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidat za zamjenika općinskog državnog odvjetnika koji u trenutku prijave na oglas ne obnaša državnoodvjetničku dužnost prijavi treba priložiti i pisanu vlastoručno potpisanu izjavu kojom daje suglasnost za provođenje sigurnosne provjere iz članka 56. stavka 9. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.

Na oglašena slobodna mjesta zamjenika državnih odvjetnika prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Kada pripadnici nacionalnih manjina podnose prijavu na slobodno mjesto zamjenika državnog odvjetnika mogu se pozvati, sukladno čl. 53. st. 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, na ostvarivanje prava koja im pripadaju prema odredbama ustavnog zakona kojima se uređuju prava nacionalnih manjina.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za zamjenika državnog odvjetnika da u roku od 30 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 89 od 20. rujna 2019. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati. 

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici Državnoodvjetničkom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika - oglas" (navesti broj Narodnih novina).

PREDSJEDNIK
DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

Darko Klier