Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Odluke Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće je prvog dana 72. sjednice donijelo više odluka iz djelokruga Vijeća. (31. 1. 2019.)

Državnoodvjetničko vijeće je, nakon održanog stegovnog ročišta, u stegovnom predmetu protiv zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, zbog stegovnih djela iz članka 137. stavka 2. točke 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), odlučilo da je zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru stegovno odgovorna što je počinila sedam stegovnih djela iz članka 137. stavka 2. točke 2. Zakona o državnom odvjetništvu te joj je temeljem članka 138. stavka 1. točke 2. Zakona o državnom odvjetništvu izreklo novčanu kazna od jedne trećine plaće ostvarene u mjesecu ožujku 2018. kroz šest mjeseci, dok je u točki dva izreke odlučilo da privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, određeno i produljeno odlukama Državnoodvjetničkog vijeća, prestaje s danom 31. siječnja 2019.

Državnoodvjetničko vijeće je donijelo odluku da se Tomo Šoletić na vlastiti zahtjev razrješava dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku s danom 25. ožujka 2019.
Državnoodvjetničko vijeće je donijelo odluku da se Jozo Šanić na vlastiti zahtjev razrješava dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu s danom 30. lipnja 2019.
Državnoodvjetničko vijeće je potom donijelo rješenja kojim je utvrdilo da Juri Knežiću prestaje dužnost zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Metkoviću s danom 19. ožujka 2019. po sili zakona.

Za zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu (za potrebe rada Kaznenog odjela oglas objavljen u Narodnim novinama br. 61/2018 od 11. srpnja 2018.), Državnoodvjetničko vijeće imenovalo je zamjenicu općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu Natali Novak Koštić, zamjenicu općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu Marinu Soldo Petrinić i zamjenicu općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru raspoređenu na rad u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta na mjesto zamjenice Ravnateljice Snježanu Marjanović.
Državnoodvjetničko vijeće je donijelo i odluku da će objaviti oglas za jedno slobodno mjesto zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske za potrebe rada Kaznenog odjela.