Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Najava sjednice Državnoodvjetničkog vijeća

Za četvrtak, 31. siječnja i petak, 1. veljače 2019. s početkom u 09,00 sati sazvana je 72. sjednica Državnoodvjetničkog vijeća u prostorijama Državnoodvjetničkog vijeća u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV. (29. 1. 2019.)

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 71. sjednice Državnoodvjetničkog vijeća
2. Obavijest Predsjednice Državnoodvjetničkog vijeća o aktivnostima Državnoodvjetničkog vijeća između 71. i 72. sjednice Državnoodvjetničkog vijeća
3. Stegovno ročište u stegovnom postupku protiv zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, zbog stegovnih djela iz članka 137. stavka 2. točke 6. Zakona o državnom odvjetništvu,
4. Donošenje odluke o imenovanju tri zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu (oglas objavljen u Narodnim novinama broj 61/2018 od 11. srpnja 2018.)
5. Donošenje odluke o razrješenje zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, na vlastiti zahtjev
6. Donošenje odluke o razrješenje zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, na vlastiti zahtjev
7. Donošenje odluke o prestanku dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Metković, po sili zakona
8. Donošenje odluke o objavi oglasa o slobodnom mjestu zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u Kaznenom odjelu
9. Donošenje Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća
10. Donošenje Pravila o sadržaju, obliku, i načinu vođenja očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.
11. Donošenje Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća
12. Rasprava o  nacrtu pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja
13. Rasprava o nacrtu pravila o načinu provođenja i ocjenjivanju razgovora
14. Rasprava o nacrtu pravila o sadržaju psihološkoga testiranja
15. Razno