Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku
Provedenim izvidima nisu utvrđeni elementi kaznenog djela

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku dovršilo je provođenje izvida okolnosti pod kojima su ugovoreni i izvršeni radovi na rekonstrukciji objekta "Lazareti" u Dubrovniku, iniciranih Zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 22. veljače 2016. i izraženoj sumnji u zakonitost postupanja. Iz rezultata izvida nije se došlo do podataka da bi postojala osnovana sumnja da je u postupanju sudionika rekonstrukcije objekta "Lazareti" počinjeno kazneno djelo za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti. (20. 6. 2018.)

Okolnosti izmjena ugovornih odnosa u svezi rekonstrukcije utvrđeni su opravdanim prema izjavama sudionika gradnje te pribavljenom dokumentacijom, a okolnost  potrebe izvođenja, količine i vrijednosti stvarno izvedenih radova vještačenjem (stručnim mišljenjem) ovlaštenih osobama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Posebno u odnosu  na navedeno stručno mišljenje Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz svibnja 2018. Godine, stručne osobe zaključuju da su, prema odredbama Ugovora Rekonstrukcije i adaptacije građevine "Lazareti" u Dubrovniku od 29. kolovoza 2012., s dodatkom od 22. srpnja 2015. i Ugovora–Rekonstrukcija kompleksa "Lazareti" u Dubrovniku–Dovršetak radova od 14. rujna 2015. svi radovi izvedeni, da  postoje tek neznačajna odstupanja u odnosu na podatke iz građevinske knjige, da je izvođenje radova  bilo opravdano, kao i iskazane jedinične cijene te da nema preklapanja radova u osnovnom i  izmijenjenom ugovornom odnosu.
Slijedom toga, zaključeno je da u postupku ugovaranja i  izvođenja radova  na rekonstrukciji objekta "Lazareti" nije nastupila šteta za sudionike gradnje, niti je postupanje bilo pod okolnostima činjenja nekog kaznenog djela za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti.