Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu
Podignuta optužnica protiv 54-godišnjaka i trgovačkog društva zbog nekoliko kaznenih djela

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je podiglo pred Općinskim sudom u Karlovcu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1960.) zbog počinjenja kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. KZ-a/97 i ovjerovljavanja neistinitog sadržaja iz čl. 315. st. 1. i 2. KZ-a/97 u svezi čl. 60. KZ-a/97, te protiv trgovačkog društva sa sjedištem u Rijeci zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. KZ-a /97 u svezi čl. 3. st. 1. i 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba. (13. 3. 2014.)

Prvookrivljeniku se stavlja na teret da je od 30. srpnja 2009. do 1. rujna 2009. kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Rijeci; u nakani da za to trgovačko društvo ostvari znatnu nepripadnu materijalnu korist; 30. srpnja 2009. u Vrbovskom potpisao s ovlaštenom osobom drugog trgovačkog društva ugovor o kupoprodaji nekretnina te istog dana i Aneks ugovora o prodaji nekretnina kojim su ugovorne strane izmijenile i dopunile glavni ugovor dodajući mu raskidnu klauzulu koja kupcu nameće poduzimanje dodatnih obveza u zadanom roku od dana sklapanja glavnog ugovora, predočivši toj ovlaštenoj osobi da će ispuniti ugovorne obveze, iako je znao da ih nema namjeru ispuniti.
Tereti ga se da je bez znanja prodavatelja 31. srpnja 2009. podnio zemljišno-knjižnom odjelu općinskog suda prijedlog za uknjižbu prava vlasništva dostavivši sudu na provedbu samo glavni ugovor, zatajivši pri tome Aneks kao njegov sastavni dio, pa je proizlazilo da ugovor nema nikakvih zapreka za provedbu. Zemljišno-knjižni odjel suda je donio rješenje kojim je dopuštena uknjižba prava vlasništva na nekretninama u korist trgovačkog društva sa sjedištem u Rijeci. Okrivljenik je 1. rujna 2009. takav izvadak predao banci prilikom sklapanja sporazuma o osiguranju novčane tražbine prijenosom prava vlasništva na nekretninama sa tom bankom, po kojemu je trgovačko društvo sa sjedištem u Rijeci sudužnik čime je tom trgovačkom društvu pribavio nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 103,000.000,00 kuna.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je stavilo prijedlog da se temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem utvrdi i oduzme imovinska korist u iznosu od 103,000.000,00 kuna od okrivljenog trgovačkog društva sa sjedištem u Rijeci koju je ostvarilo kaznenim djelom.