Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu
Odgovor na objavljene informacije

Tvrdnje Nikole Vuljanića izrečene na konferenciji za novinare, a koje su objavljene u nekoliko sredstava javnog priopćavanja, nisu točne a ni prethodno provjerene čime je javnost krivo informirana o radu nadležnog državnog odvjetništva u dva predmeta. (24. 1. 2014.)

Nije točno da se "godinama s tim zahtjevom ništa nije događalo" kako to navodi Nikola Vuljanić vezano za zahtjev koji je "još 2008. on kao tadašnji županijski vijećnik, a potom i Udruga, podnio" te se odnosi na "provođenje istražnih radnji nad postupkom Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije, upozoravajući da nije provedena javna rasprava niti ishođena potrebna mišljenja ministarstava".
Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je poduzelo potrebne radnje i provjere iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o kaznenom postupku te su, radi donošenja zakonite i pravilne državnoodvjetničke odluke, prikupljene potrebne obavijesti od Središnjeg ureda za državnu upravu, Ministarstva uprave Republike Hrvatske, a od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, je zatraženo provođenje inspekcijskog nadzora u svezi ocjene zakonitosti postupka donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije.
I upravo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odnosno Uprava za inspekcijske poslove, dostavilo rezultate obavljenog inspekcijskog nadzora te je u njihovu očitovanju zaključeno kako nadzorom urbanističke inspekcije nad postupkom izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije nisu utvrđene protivnosti tog postupka odredbama zakona. U tom izvješću; a koje je prema informacijama kojima raspolažemo, otpremljeno iz nadležnog Ministarstva i Nikoli Vuljaniću; proizlazi da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kako je postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana karlovačke županije proveden sukladno Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) te Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98).
Sredinom siječnja 2012. godine je donijeta odluka da se u svezi s navodima iz podneska Nikole Vuljanića ne ostvaruju elementi kojega od kaznenih djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti te je o tome obaviješten Nikola Vuljanić.
Nije točno da je Policijska uprava karlovačka "na osam mjesta utvrdila kršenje zakona" te da "DORH samovoljno određuje gdje se i kada krši zakona". Navedeno policijsko posebno izvješće je zaprimljeno u drugom predmetu ovog državnog odvjetništva formiranog povodom objava u medijima vezanih za zakonitost postupka određivanja lokacije Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije. Zaključci PU Karlovačke da postupanje nije sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji temelje se na odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji se u konkretnom slučaju nije trebao primijeniti budući da se na postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije morao primijeniti Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) te Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98). Naglašavamo, to je utvrđeno i inspekcijskim nadzorom nadležnog ministarstva. Naime, prema članku 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji postupak započet po odredbama Zakona o prostornom uređenju trebao se i dovršiti po odredbama tog zakona i propisa donesenih na temelju istoga što je i bio slučaj u konkretnom predmetu.
Slijedom navedenog, u odnosu na zakonitost postupka određivanja lokacije Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije nisu utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te su o tome obaviještene zainteresirane stranke odnosno članovi Udruge za zaštitu okoliša Karlovac koje su iskazale interes za rad na ovom predmetu te su u više navrata ostvarile uvid u predmet čime su imale obavijest i informacije o radu na ovom predmetu.
Ističemo, zaključci nadležne policijske uprave se temelje na odredbama zakona koji u vrijeme izrade i donošenja navedenog dokumenta nije bio u primjeni, kao što smo prethodno objasnili. Ujedno, radi se o dva predmeta, o jednom predmetu oformljenom 2008. godine temeljem podneska Nikole Vuljanića te o predmetu formiranom u travnju 2012. godine (nekoliko mjeseci nakon što je u prvom predmetu donijeta odluka u siječnju 2012. godine), a u kojem se kao zainteresirana stranka u postupku niti u jednom trenutku ne pojavljuje Nikola Vuljanić, niti se nije u svezi rada na ovom predmetu upitima obraćao nadležnom državnom odvjetništvu.