Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podnijet istražni zahtjev protiv četvorice hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog više kaznenih djela

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv četvorice hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje da bi prvoosumnjičenik (1986.) počinio devet kaznenih djela pomaganja u prijevari u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. u svezi s čl. 38. KZ-a, šest kaznenih djela pomaganja u prijevari u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. u svezi s čl. 38. KZ-a, 15 kaznenih djela krivotvorenja isprave iz čl. 311. st. 1. i 2. KZ-a, tri kaznena djela prijevare iz čl. 224. st. 1. i 4. KZ-a i četiri kaznena djela prijevare iz čl. 224. st. 1. KZ-a, kazneno djelo djelo zlouporabe stečaja iz čl. 282. st. 1. KZ-a i kazneno djelo povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. st. 1. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima. (17. 5. 2011.)

Postoji osnovana sumnja da bi drugoosumnjičenik (1980.) počinio devet kaznenih djela prijevara u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. KZ-a, šest kaznenih djela prijevara u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. KZ-a, 15 kaznenih djela krivotvorenja isprave iz čl. 311. st. 1. i 2. KZ-a, kazneno djelo pogodovanja vjerovnika iz čl. 281. st. 1. i 2. KZ-a i kazneno djelo povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. st. 1. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima. Osnovano se sumnja da je trećeosumnjičenik (1965.) počinio dva kaznena djela prijevare iz čl. 224. st. 1. i 4. KZ-a i dva kaznena djela krivotvorenja isprave iz čl. 311. st. 1. i 2. KZ-a, a četvrtoosumnjičenik (1979.) kazneno djelo prijevare iz čl. 224. st. 1. i 4. KZ-a i čl. 224. st. 1. KZ-a, te da je petoosumnjičeno trgovačko društvo radnjama koje je poduzeo drugoosumnjičenik počinilo 15 kaznenih djela prijevara u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. KZ-a odnosno 293. st. 1. KZ-a.

Osnovano se sumnja da su drugoosumnjičenik (1980.) kao član uprave osumnjičenog trgovačkog društva iz Osijeka uz pomoć prvoosumnjičenika (1986.) od svibnja do srpnja 2010. godine u Osijeku; u namjeri da onemoguće druga trgovačka društva u naplati svojih dospjelih potraživanja prema osumnjičenom trgovačkom društvu; nizom nedopuštenih radnji doveli u zabludu odgovorne osobe oštećenih trgovačkih društava i tako ih naveli na poduzimanje radnji koje su bile štetne za njihova društva. Tako su krivotvorili dokumentaciju o bonitetu i solventnosti jednog trgovačkog društva, a zatim predočavajući istu odgovornim osobama oštećenih trgovačkih društava, nagovorili ih da svoja potraživanja prenesu na ovo trgovačko društvo ili da odustanu od potraživanja prema osumnjičenom društvu. Time su oštetili 15 trgovačkih društava za iznos od oko 1.250.000,00 kuna. Ujedno, osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik (1986.) od kolovoza do listopada 2010. godine u Osijeku, u namjeri da si pribavi nepripadnu imovinsku korist, pomoću krivotvorene dokumentacije i neistinito se predstavljajući, od više trgovačkih društava zatražio isporuku različite robe. Nakon što su mu odgovorne osobe povjerovale, isporučile su mu traženu robu koju on prema unaprijed stvorenoj namjeri nikada nije platio. Tako si je na štetu sedam trgovačkih društava pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od preko 400.000,00 kuna. Osnovano se sumnja i da 22. svibnja 2009. kao direktor jednog trgovačkog društva iz Osijeka, znajući da je navedeno društvo nesposobno za plaćanje i da je žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 60 dana, nije pred nadležnim sudom predložio pokretanje stečajnog postupka, iako su za to postojali zakonski uvjeti. 

Postoji osnovana sumnja da je drugoosumnjičenik od listopada 2009. do ožujka 2011. godine u Osijeku kao član uprave osumnjičenog društva, iako svjestan da je žiro-račun društva blokiran od 11. veljače 2009. zbog neplaćenih obveza u iznosu od 8,3 milijuna kuna, među kojima i prema Državnom proračunu zbog duga od 1,23 milijuna kuna, cesijama, kompenzacijama i gotovinskim plaćanjima namirivao obveze društva prema trećim subjektima, iako su iste nastale nakon obveza prema Državnom proračunu. Ujedno 2. svibnja 2009. u Osijeku, u istom svojstvu, a znajući da je navedeno društvo nesposobno za plaćanje i da je žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 60 dana, nije pred nadležnim sudom predložio pokretanje stečajnog postupka, iako su za to postojali zakonski uvjeti. 

Osnovano se sumnja da je trećeosumnjičenik (1965.) tijekom travnja i svibnja 2010. godine u Osijeku; u namjeri da si pribavi nepripadnu imovinsku korist; pomoću krivotvorene dokumentacije neistinito se predstavio kao direktor jednog trgovačkog društva, a zatim od odgovorne osobe oštećenog trgovačkog društva uz predaju nenaplative bjanko zadužnice zatražio isporuku robe vrijedne 43.565,00 kuna. Vjerujući u njegov identitet i bonitet ovog trgovačkog društva, odgovorna osoba oštećenika isporučila mu je robe u navedenoj vrijednosti koju on prema unaprijed stvorenoj namjeri nikada nije platio. Na istovjetan način počinio je prijevaru još jednog trgovačkog društva, ali za iznos od oko 222.000,00 kuna.
Postoji osnovana sumnja da je četvrtoosumnjičenik (1979.) od ožujka do lipnja 2010. u Osijeku; u namjeri da si pribavi nepripadnu imovinsku korist; od dva trgovačka društva zatražio isporuku različitih roba i usluga, neistinito predočavajući da će iste platiti. Nakon što su mu odgovorne osobe povjerovale, isporučile su mu traženu robu odnosno usluge koje prema unaprijed stvorenoj namjeri nikada nije platio čime si je na štetu tih  trgovačkih društava pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od preko 100.000,00 kuna.
Trgovačko društvo osnovano je sumnjivo da si je kaznenim djelima koja je počinio drugoosumnjičenik kao član uprave pribavilo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od oko 1.250.000,00 kuna na štetu 15 različitih trgovačkih društava.

Protiv prve trojice osumnjičenika, a koji se nalaze u zatvoru, predloženo je određivanje pritvora zbog opasnosti od ometanja istrage i ponavljanja djela, a protiv četvrtoosumnjičenika koji je nije dostupan državnim tijelima Republike Hrvatske zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela.