Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podignuta optužnica protiv troje okrivljenika i dvije pravne osobe

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv troje hrvatskih državljana i protiv dvije pravne osobe, odnosno protiv prvookrivljenika (1980.) zbog počinjenja dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11; protiv drugookrivljenika (1966.) zbog pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 u vezi s čl. 38. KZ/11; protiv trećeokrivljenice (1975.) zbog pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 u vezi s čl. 38. KZ/11 te protiv četvrtookrivljenog i petookrivljenog trgovačkog društva zbog pomaganja u kaznenom djelu zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 u vezi s čl. 38. KZ/11 i čl. 3. st. 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (18. 12. 2017.)

Okrivljenike se tereti da su 15. travnja 2014. u Osijeku, prvookrivljenik kao direktor trgovačkog društva iz Osijeka i drugookrivljenik kao direktor četvrtookrivljenog trgovačkog društva iz Našica; zajedno i po dogovoru, u nakani da tom društvu pribave veliku nepripadnu materijalnu dobit; zaključili ugovor o otkupu potraživanja prema kojemu je trgovačko društvo iz Osijeka prodalo za iznos od 1.100.000,00 kuna četvrtookrivljenom društvu svoja potraživanja u iznosu od 16.134,384,53 kune i sva prava koja proizlaze iz tih potraživanja prema trećim trgovačkim društvima u stečaju. Tereti ih se da su pritom bili svjesni da su ova potraživanja osigurana sporazumom o osiguranju novčane tražbine prijenosom prava vlasništva na nekretninama čija je procijenjena vrijednost 12.849.034,13 kuna i da je u stečajnom postupku trgovačkom društvu iz Osijeka priznato svojstvo razlučnog vjerovnika za cjelokupan iznos navedenog potraživanja te da je do sklapanja spomenutog ugovora na javnim dražbama već prodano 13 nekretnina za iznos od 1.145.041,41 kuna.
Nakon uplate kupoprodajne cijene iz navedenog ugovora o otkupu potraživanja, četvrtookrivljeno trgovačko društvo je, kao pravni slijednik i novi vlasnik potraživanja, sudjelujući na javnim dražbama kao kupac i razlučni vjerovnik obavilo prijeboj navedenog potraživanja s postignutom prodajnom cijenom nekretnina u iznosu od 8.191.702,67 kuna i tako steklo vlasništvo na 55 nekretnina. Na ime novčanog iznosa polučenog prodajom ostalih 14 nekretnina prodanih na javnim dražbama drugim kupcima steklo je 713.898,29  kuna. Time je četvrtookrivljenom trgovačkom društvu iz Našica pribavljena nepripadna imovinska korist u visini vrijednosti nekretnina od 8.191.702,67 kuna te uplaćenih novčanih iznosa od 713.898,29 kuna, odnosno ukupno 8.905.600,96 kuna, dok je trgovačko društvo iz Osijeka oštećeno za iznos od 7.805.600,96 kuna kao razlika između pribavljene imovinske koristi i cijene plaćene za otkup potraživanja.

Prvookrivljenom direktoru oštećenog trgovačkog društva iz Osijeka i trećeokrivljenoj direktorici petookrivljenog trgovačkog društva iz Osijeka stavljeno je na teret da su 23. lipnja 2014. u Osijeku; zajedno i po dogovoru, u nakani da petookrivljenom društvu pribave veliku nepripadnu materijalnu dobit; sklopili kupoprodajni ugovor kojim je oštećeno trgovačko društvo iz Osijeka petookrivljenom trgovačkom društvu prodalo 13 nekretnina u svome vlasništvu za ukupan iznos od 2.500.000,00 kuna, iako su znali da je tržišna vrijednost navedenih nekretnina 6.276.355,00 kuna. Time je petookrivljenom trgovačkom društvu pribavljena nepripadna imovinska korist u vrijednosti stečenih nekretnina u iznosu od 6.276.355,00 kuna, dok je trgovačko društvo iz Osijeka oštećeno za iznos od 3.776.355,00 kuna kao razliku između tržišne vrijednosti navedenih nekretnina i plaćene kupoprodajne cijene.

U optužnici je predloženo da se u korist Republike Hrvatske od oba okrivljena trgovačka društva oduzmu nezakonito stečene nekretnine, kao i novčani iznos pribavljen prodajom nezakonito stečenih nekretnina trećim subjektima.