Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podignuta optužnica protiv sedmero okrivljenika zbog više zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon dovršene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv sedam hrvatskih državljana (1963., 1971., 1968., 1957., 1971., 1983., 1976., 1958., ) zbog počinjenja više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11. (26. 7. 2016.)

Optužnica je podignuta protiv prvookrivljenika zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ-a i poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi čl. 37. KZ-a; protiv drugookrivljenika i trećeokrivljenice zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ-a;  protiv četvrtookrivljenika zbog kaznenog djela poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi čl. 37. KZ-a; protiv petookrivljenika i šestookrivljenika zbog kaznenog djela pomaganja u  zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi s čl. 38. KZ-a i protiv sedmoookrivljenika zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. KZ-a.

Prvookrivljenika se tereti da je od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. u Našicama, kao voditelj podružnice trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske; nakon što su na njegovo traženje petookrivljenik i njegov brat šestookrivljenik u svoje ime, a za njegov račun, kupili poslovne udjele u jednom trgovačkom društvu, u nakani da tom trgovačkom društvu pribavi znatnu imovinsku dobit; sklopio ugovor o kupoprodaji pilanskih trupaca s navedenim društvom. Iako ovo društvo nije predalo ugovorenu neopozivu bankarsku garanciju kao jamstvo plaćanja, prvookrivljenik je nalagao isporuku trupaca, a nakon što ono nije redovito plaćalo primljenu robu, prvookrivljenik nije obustavio isporuke niti raskinuo ugovor o kupoprodaji i naplatio nastala potraživanja, nego je nalagao daljnju isporuku trupaca oštetivši društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, a pribavivši imovinsku dobit jednom društvu, u iznosu od 9,619.380,90 kuna.

Prvookrivljenika se tereti da je od 4. veljače 2010. do 31. siječnja 2011. u Našicama, u istom svojstvu; nakon što su na njegov zahtjev drugi, peti i šesti okrivljenik u svoje ime, a za njegov račun osnovali privatno trgovačko društvo; u nakani da tom društvu pribavi znatnu imovinsku dobit; protivno internim poslovnim propisima 4. veljače 2010. sklopio ugovor o kupoprodaji pilanskih trupaca s ovim trgovačkim društvom bez pribavljanja bankarske garancije kao sredstva osiguranja plaćanja. Tereti ga se da je tom društvu, a na štetu trgovačkog društva kojem je bio voditelj pribavio imovinsku korist u iznosu od 5,729.168,96 kuna budući da nakon isporuke više od ugovorene godišnje količine trupaca i nakon što je ono prestalo redovno podmirivati dospjeli dug, nije obustavio isporuke niti raskinuo ugovor o kupoprodaji i naplatio nastala potraživanja, nego je nalagao isporuku trupaca u količinama znatno većim od ugovorenih.

U razdoblju od 25. svibnja 2009. do 2. veljače 2011. u Našicama, prvookrivljeni voditelj podružnice trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i istovremeno stvarni imatelj poslovnih udjela privatnog trgovačkog društva iz Našica, drugookrivljeni direktor tog trgovačkog društva (od 3. srpnja 2007. do 9. prosinca 2010.), sedmookrivljenik kao direktor  tog trgovačkog društva (od 12. siječnja 2011. do 27. rujna 2012.), petookrivljenik i šestookrivljenik kao formalni imatelji poslovnih udjela tog trgovačkog društva; nakon što je prvookrivljenik zatražio od drugookrivljenika da sa žiro-računa ili blagajne trgovačkog društva isplati više pozajmica formalno na petog, šestog i sedmog okrivljenika, a da oni po isplati novac predaju prvookrivljeniku ili da po njegovom nalogu uplate drugim osobama. Opisano su i učinili u nakani da prvookrivljeniku pribave znatnu protupravnu imovinsku korist, svjesni da on taj iznos novca neće vratiti, te je tom društvu pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu 1,803.481,94 kune.

Drugookrivljenika se tereti da je od 17. lipnja 2010. do 24. studenog 2010. u Našicama, kao direktor privatnog trgovačkog društva iz Našica; u nakani da drugom društvu pribavi znatnu imovinsku dobit kupovinom pokretnina tog društva po znatno većoj cijeni od njihove tržišne vrijednosti; s odgovornim osobama tog društva ugovorio kupovinu i montažu kotlovnice po višestruko uvećanoj cijeni, čime je tom trgovačkom društvu pribavio imovinsku dobit u iznosu od 1,104.600,00 kuna. Trećeokrivljenicu se tereti da je od 31. svibnja do 30. lipnja 2011. u Našicama, kao direktorica privatnog trgovačkog društva iz Đurđenovca; u nakani da drugom društvu pribavi znatnu imovinsku dobit; na isti način kao i prethodno opisano (kupnja i montaža kotlovnice) tom trgovačkom društvu pribavila imovinsku dobit u iznosu od 1,104.600,00 kuna. Tereti ju se i da je tijekom lipnja 2011. godine u Našicama, u istom svojstvu; u nakani da četvrtookrivljeniku pribavi znatnu imovinsku korist; na njegovo traženje potpisala i ovjerila pečatom društva višestruku kompenzaciju u kojoj je neistinito navela da mu to društvo duguje 614.409,74 kuna. Time je četvrtookrivljenik zatvorio svoje stvarno dugovanje prema fizičkoj osobi, a on prema trgovačkom društvu iz Đurđenovca, čime je četvrtookrivljeniku pribavljena imovinska korist u navedenom iznosu.

Nakon dovršene istrage je, u odnosu na hrvatske državljane (1971., 1958., 1980., 1980., 1984., 1980., 1983., 1978., 1972., 1982., 1976., 1985., 1954. i 1984.), a zbog nedostatka dokaza, obustavljena istraga zbog kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ/11.