Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 48-godišnjaka

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1972.) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u svezi sa st. 1. i čl. 52. st. 1. Kaznenog zakona/11, kazneno djelo krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ/97 i kazneno djelo utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. u svezi čl. 52. st. 1. KZ/11. (4. 1. 2021.)
Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 48-godišnjak od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2012. u Zagrebu, kao jedini osnivač i direktor trgovačkog društva i osoba ovlaštenja za potpisivanje dokumentacije platnog prometa i za raspolaganje sredstvima društva; protivno odredbama čl. 430. u svezi čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima; prema kojima je dužan postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, postupao u nakani da si pribavi veliku nepripadnu materijalnu dobit. Osnovano se sumnja da je bez pravne osnove i poslovno opravdanog razloga s poslovnog računa navedenog trgovačkog društva u više navrata uplatio na svoj privatni račun 299.997,00 kuna te da si je iz blagajne društva u više navrata isplatio ukupno 280.000,00 kuna, kao i da je djelatnicima društva naložio da od utrška iz poslovanja navedenog društva uplate na njegov privatni račun ukupno 44.300,00 kuna. Osnovano se sumnja da je na teret društva platio svoje privatne troškove u ukupnom iznosu od 29.813,00 kuna te u privatne svrhe plaćao gorivo u ukupnom iznosu od 42.434,00 kune, pa da si je sa svim navedenim radnjama na štetu navedenog društva pribavio protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 696.544,00 kune.
Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 48-godišnjak, u svrhu prikrivanja takvog svog postupanja, sastavio i svojim potpisima i pečatom društva ovjerio četiri ugovora o kratkoročnom kreditu u kojima je neistinito navedeno da je on oštećenom društvu dao kratkoročne kredite na rok od godinu dana, te je naložio da se navedene isplate i plaćanja u poslovnim knjigama društva knjiže kao povrat pozajmica.
Osnovano se sumnja da je od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2012. u Zagrebu, kao jedini osnivač i direktor trgovačkog društva, u nakani da navedenom društvu neosnovano omogući pravo na odbitak pretporeza i umanjenje obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit; protivno odredbama čl. 18. i 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te odredbama čl. 5. i 32. Zakona o porezu na dobit; u prijave poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit za 2011. i 2012. godinu unio neistinite podatke o obračunatom pretporezu u primljenim isporukama i o obavljenim isporukama, te neistinite podatke o troškovima i prihodima. Osnovano se sumnja da je tako za 2011. godinu u prijavi poreza na dodanu vrijednost umanjio poreznu osnovicu za oko 261.076,00 kuna i time umanjio obvezu poreza na dodanu vrijednost za iznos od oko 60.047,00 kune, u prijavi poreza na dobit umanjio poreznu osnovicu za oko 599.374,00 kuna i tako umanjio obvezu poreza na dobit za iznos od oko 119.874,00 kune, a za 2012. godinu u prijavi poreza na dodanu vrijednost umanjio poreznu osnovicu za oko 83.928,00 kunu i tako umanjio obvezu poreza na dodanu vrijednost za iznos od oko 19.902,00 kuna, a u prijavi poreza na dobit umanjio poreznu osnovicu za oko 60.334,00 kuna i tako umanjio poreznu obvezu poreza na dobit za iznos od oko 12.066,00 kuna.
Osnovano se sumnja da je opisanim radnjama navedenom društvu, a na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske, pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 211.892,00 kune.