Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podignuta optužnica protiv šestero okrivljenika zbog počinjenja više kaznenih djela

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je nakon dovršene istrage podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana, odnosno protiv P. G. (1945.) zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a, kaznenog djela iz čl. 27. Zakona o strateškim robnim zalihama (ZSRZ) i poticanja na krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. uz primjenu čl. 37. KZ-a; protiv I. V. (1963.) zbog  kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a, kaznenog djela iz čl. 27. ZSRZ-a i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ-a; te protiv Ž. P. (1965.), M. B. (1963.), M. Ž. (1945.) i A. L. (1956.) zbog kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ-a te protiv trgovačkog društva Đ. zbog kaznenih djela iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a i čl. 27. ZSRZ-a koja su počinili P. G. i I. V. (4. 2. 2011.)

Optužnicom se okrivljenima P. G. i I. V. stavlja na teret da su od 1. siječnja 2009. do 25. siječnja 2010. u Đakovu; u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi optuženom trgovačkom društvu; P. G. kao član Uprave društva i direktor komercijalne službe, naložio I. V. kao odgovornom skladištaru za strateške robne zalihe i rukovoditelju skladišta u navedenom društvu, da žitarice iz strateških zaliha (u vlasništvu Republike Hrvatske) i uskladištene žitarice i dio uljarica u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba dostavi na mljevenje i preradu u mlin dioničkog društva kako bi se dobiveni proizvodi prodali na tržištu, a dio preostalih uskladištenih uljarica izravno prodao trećim osobama. Navedeno je bilo protivno odredbama Zakona o strateškim robnim zalihama, Zakona o obveznim odnosima te Ugovora o uskladištenju sklopljenim s Ravnateljstvom robnih zaliha. Takvim postupanjem optuženom trgovačkom društvu su pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 55.757.327,72 kuna, odnosno oštetili su veći broj fizičkih i pravnih osoba.
Nadalje, 18. prosinca 2009. u Đakovu okrivljeni I. V., Ž. P., M. B. i M. Ž. su na zahtjev okrivljenog P. G. zajednički sastavili i potpisali Zapisnik o provođenju godišnjih popisa roba državnih robnih zaliha koje se nalaze uskladištene u optuženom trgovačkom društvu, a u kojem su neistinito prikazali stvarnu količinu zatečene robe radi prikrivanja manjka. Nakon toga je A. L. kao gospodarski inspektor sastavila Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru u kojem je neistinito navela da je obavila kontrolu popunjenosti skladišnog prostora i utvrdila kako u skladištu ima 2.003.160 kg pšenice iz strateških robnih zaliha te takav zapisnik potpisala i dostavila Ravnateljstvu za robne zalihe.
Također, okrivljenom trgovačkom društvu je stavljeno na teret da je kaznenim djelom koje je počinio bivši predsjednik Uprave od 1. siječnja 2008. do 31. lipnja 2009., u Đakovu, steklo protupravnu korist u iznosu od 5.839.616,29 kuna. Naime, imenovani je, iako svjestan da po ugovoru koji je dioničko društvo sklopilo s Upravom za ceste Osječko-baranjske županije, novac od naplaćene godišnje naknade za uporabu javnih cesta treba uplatiti na račun Uprave, kao i da po ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, novac od naplaćene naknade za okoliš na vozila na motorni pogon treba uplatiti na račun Fonda, financijskoj službi u društvu naložio da novac od naknade utroši za podmirenje obveza društva. Nakon toga su djelatnici spomenute službe, postupajući po njegovom nalogu, navedena novčana sredstva uplatili na žiro-račun društva. Time je okrivljenom trgovačkom društvu pribavljena protupravna korist u svoti od 5.839.616,29 kuna, odnosno oštećeni su Uprava za ceste Osječko-baranjske županije za 4.753.999,92 kuna te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 1.085.616,37 kuna.