Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Donijeto rješenje o provođenju istrage protiv dvadeset hrvatskih državljana

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dvadeset hrvatskih državljana (1963., 1971., 1968., 1957., 1971., 1983., 1976., 1958., 1980., 1980., 1984., 1980., 1983., 1978., 1972., 1982., 1976., 1985., 1954. i 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11, poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. uz primjenu čl. 37. KZ/11, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. uz primjenu čl. 38. KZ/11 i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ/11. (4. 5. 2015.)

Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik od 25. ožujka do 31. prosinca 2009. u Našicama, kao voditelj podružnice trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon što su na njegovo traženje petookrivljenik i njegov brat šestookrivljenik u svoje ime, a za njegov račun, kupili poslovne udjele u jednom trgovačkom društvu; u nakani da tom trgovačkom društvu pribavi znatnu imovinsku dobit; sklopio ugovor o kupoprodaji pilanskih trupaca s navedenim društvom. Iako ovo društvo nije predalo ugovorenu neopozivu bankarsku garanciju kao jamstvo plaćanja, prvookrivljenik je nalagao isporuku trupaca, a nakon što isto nije redovito plaćalo primljenu robu, prvookrivljenik  nije obustavio isporuke niti raskinuo ugovor o kupoprodaji i naplatio nastala potraživanja, nego je nalagao daljnju isporuku trupaca oštetivši društvo u vlasništvu Republike Hrvatske a pribavivši imovinsku dobit jednom društvu u iznosu od 9,619.380,90 kuna.
Prvookrivljenika se tereti da je od 4. veljače 2010. do 31. siječnja 2011. u Našicama, u istom svojstvu; nakon što su na njegov zahtjev drugi, pet i šesti okrivljenik u svoje ime, a za njegov račun osnovali privatno trgovačko društvo; u nakani da tom društvu pribavi znatnu imovinsku dobit; protivno internim poslovnim propisima 4. veljače 2010. sklopio ugovor o kupoprodaji pilanskih trupaca s ovim trgovačkim društvom bez pribavljanja bankarske garancije kao sredstva osiguranja plaćanja. Tereti ga se da je tom društvu, a na štetu trgovačkog društva kojem je bio voditelj pribavio imovinsku korist u iznosu od 5,739.820,47 kuna budući da nakon isporuke više od ugovorene godišnje količine trupaca i nakon što je isto prestalo redovno podmirivati dospjeli dug, nije obustavio isporuke niti raskinuo ugovor o kupoprodaji i naplatio nastala potraživanja, nego je nalagao isporuku trupaca u količinama znatno većim od ugovorenih.
U razdoblju od 25. svibnja 2009. do 2. veljače 2011. u Našicama, prvookrivljeni voditelj podružnice trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i istovremeno stvarni imatelj poslovnih udjela privatnog trgovačkog društva iz Našica, drugookrivljeni direktor tog trgovačkog društva (od 3. srpnja 2007. do 9. prosinca 2010.), sedmookrivljeni kao direktor  tog trgovačkog društva (od 12. siječnja 2011. do 27. rujna 2012.), petookrivljeni i šestookrivljeni formalni imatelji poslovnih udjela tog trgovačkog društva; nakon što je prvookrivljenik zatražio od drugookrivljenika da sa žiro-računa ili blagajne trgovačkog društva isplati više pozajmica formalno na petog, šestog i sedmog okrivljenika, a da oni po isplati novac predaju prvookrivljeniku ili da po njegovom nalogu uplate drugim osobama. Opisano su i učinili u nakani da prvookrivljeniku pribave znatnu protupravnu imovinsku korist, svjesni da on taj iznos novca neće vratiti, te je tom društvu pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu 1,803.481,94 kune.
Drugookrivljenika se tereti da je od 17. lipnja 2010. do 24. studenog 2010. u Našicama, kao direktor privatnog trgovačkog društva iz Našica; u nakani da drugom društvu pribavi znatnu imovinsku dobit kupovinom pokretnina tog društva po znatno većoj cijeni od njihove tržišne vrijednosti; s odgovornim osobama tog društva ugovorio kupovinu i montažu kotlovnice po višestruko uvećanoj cijeni, čime je tom trgovačkom društvu pribavio imovinsku dobit u iznosu od 1,104.600,00 kuna. Trećeokrivljenicu se tereti da je od 31. svibnja do 30. lipnja 2011. u Našicama, kao direktorica privatnog trgovačkog društva iz Đurđenovca; u nakani da drugom društvu pribavi znatnu imovinsku dobit; na isti način kao i prethodno opisano (kupnja i montaža kotlovnice) tom trgovačkom društvu pribavila imovinsku dobit u iznosu od 1,104.600,00 kuna. Tereti ju se i da je tijekom lipnja 2011. godine, u Našicama, u istom svojstvu; u nakani da četvrtookrivljeniku pribavi znatnu imovinsku korist, na njegovo traženje potpisala i ovjerila pečatom društva višestruku kompenzaciju u kojoj je neistinito navela da mu to društvo duguje 614.409,74 kuna. Time je četvrtookrivljeni zatvorio svoje stvarno dugovanje prema devetnaestom okrivljeniku a on prema trgovačkom društvu iz Đurđenovca  čime je četvrtookrivljenici pribavljena imovinska korist u navedenom iznosu.
Drugookrivljenom direktoru trgovačkog društva iz Našica, osmookrivljenom predsjedniku povjerenstva za popis zaliha robe tog društva (stanje na dan 30. rujna 2010.) te okrivljenim članovima povjerenstva (deveti, deseti i jedanaesti okrivljeni) stavljeno je na teret da su 30. rujna 2010. u Našicama potpisali inventurne liste u kojima je neistinito navedeno stanje zaliha robe iako su znali da su stvarne količine znatno manje od navedenih količina.
Sedmookrivljenom direktoru trgovačkog društva iz Našica od 5. siječnja 2011. i devetnaestookrivljenom predsjedniku skupštine društva  te ostalim okrivljenicima u različitim funkcijama u društvu (osmi, jedanaesti, dvanaesti i trinaesti okrivljenik te deseti, četrnaesti i petnaesti, šesnaesti, sedamnaesti i osamnaesti okrivljenik) stavljeno je na teret da su od 27. prosinca 2010. do 14. siječnja 2011. u Našicama potpisali inventurne liste u kojima je bilo neistinito navedeno da ukupna vrijednost sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda iznosi 2,130.262,74 kune, a ostali su navedeni okrivljenici (svako u svom svojstvu i povjerenstvu) su potpisali izjave da stanje zaliha trupaca na inventurnim listama, odnosno stanje zaliha gotovih proizvoda na inventurnim listama i stanje zaliha poluproizvoda i nedovršene proizvodnje na inventurnim listama odgovara stvarnom stanju zaliha na dan 1. prosinca 2010. Potom je sedmo okrivljeni donio odluku da se u poslovnim knjigama proknjiže takvi neistiniti podaci. Tereti ga se i da je kao direktor trgovačkog društva iz Našica, te drugookrivljeni kao predsjednik povjerenstva za popis zaliha robe te članovi povjerenstva (osmi, deveti i dvadeseti okrivljeni) 30. rujna 2011. u Našicama, potpisali inventurne liste u kojima je neistinito navedeno stanje zaliha sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u vrijednosti 1,669.674,36 kuna iako su znali da su stvarne količine zaliha robe znatno manje od navedenih količina. Sedmookrivljenog direktora trgovačkog društva iz Našica te drugookrivljenog predsjednika povjerenstva za popis zaliha robe te članove povjerenstva (dvanaesti i trinaesti okrivljeni) se tereti da su od 27. prosinca 2011. do 12. siječnja 2012. Našicama potpisali inventurne liste u kojima je bilo neistinito navedeno da je stanje zaliha, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda hrasta u vrijednosti 1,662,143,96 kuna, nakon čega je sedmookrivljenik donio odluku da se u poslovnim knjigama proknjiže takvi neistiniti podaci.
Prvih sedmero okrivljenika je uhićeno i ispitano u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, nakon čega sudac istrage Županijskog suda u Osijeku odredio istražni zatvor protiv prvih četvero okrivljenika zbog opasnosti od ometanja istrage.