Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podnijeta žalba protiv presude Trgovačkog suda u Osijeku

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je 4. rujna podnijelo Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske žalbu protiv presude Trgovačkog suda u Osijeku kojom je naloženo Republici Hrvatskoj da trgovačkom društvu iz Čepina nadoknadi štetu u iznosu od 38.482.500,00 kuna. (5. 9. 2018.)

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku smatra kako u ovoj pravnoj stvari ne postoje pravne pretpostavke za odgovornost Republike Hrvatske, jer nema protupravnosti niti nepravilnog rada tijela za koja Republika Hrvatska odgovara. Pobijanom presudom počinjene su bitne povrede odredaba parničnog postupka, povreda materijalnog prava, a činjenično stanje je nepotpuno i pogrešno utvrđeno.
Sukladno tome, predloženo je da drugostupanjski sud, uvažavajući žalbene razloge, preinači i u cijelosti odbije tužbeni zahtjev tužitelja, uz dosuđivanje parničnog troška sukladno specifikaciji koja postoji u spisu uvećano za trošak sastava ove žalbe ili da tu presudu ukine i vrati je prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.