Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podignuta optužnica protiv četvero okrivljenika zbog više kaznenih djela protiv gospodarstva i protiv vjerodostojnosti isprava

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1967.) zbog zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11 i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ/97; protiv hrvatskog državljanina (1974.) zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11 i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ/97; protiv hrvatskog državljanina (1970.) zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11 i krivotvorenja službene isprave, iz čl. 312. st. 1. KZ/97, i protiv hrvatske državljanke (1967.) zbog pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz u čl. 246. st. 2. u svezi čl. 38. KZ/11 i pomaganja u krivotvorenju službene isprave iz čl. 312. st. 1. u svezi čl. 38. KZ/97 te zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11. (8. 4. 2015.)

Prvookrivljenika se tereti da je od 30. studenoga 2007. do 2013. godine u Osijeku; kao osoba koja je stvarno vodila poslove dvaju trgovačkih društava, u nakani da si pribavi veliku nepripadnu materijalnu dobit; iako svjestan svoje obveze da novac koji primi po osnovi kupoprodajne cijene za nekretnine ovih trgovačkih društava evidentira i u cijelosti položi na žiro račune navedenih društava, tako nije postupio, nego je novac (2,125.467,19 kuna) primljen od osmero kupaca stanova zadržao za sebe.
Prvookrivljeniku, kao osobi koja je stvarno vodila poslove trgovačkog društva, i trećeokrivljeniku, kao formalnom direktoru tog istog trgovačkog društva, stavljeno je na teret da su po dogovoru i zajednički; u nakani pribavljanja velike nepripadne materijalne dobiti trećoj osobi; sastavili neistinitu dokumentaciju o uplati 17.716,00 eura te osobe u korist trgovačkog društva, a na ime ugovorene kupoprodajne cijene stana, čime su mu pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 131.629,88 kuna.
Ujedno, prvookrivljeniku, kao osobi koja je stvarno vodila poslove trgovačkog društva, drugookrivljenom formalnom direktoru tog istog trgovačkog društva i četvrtookrivljenici je stavljeno na teret da su od 4. lipnja 2010. do 29. rujna 2011. u Osijeku; po dogovoru i zajednički, u nakani pribavljanja velike nepripadne materijalne dobiti četvrtookrivljenici; u realizaciji niže navedenih ugovora, na štetu trgovačkog društva, prijenosom prava vlasništva na više stanova četvrtookrivljenici pribavili imovinsku korist u ukupnom iznosu od 2,449.009,60 kuna. Naime, prethodno je prvookrivljenik sastavio više ugovora o zajmu i sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na četvrtookrivljenicu u kojima se neistinito navodi da je ona navedenom trgovačkom društvu pozajmila određeni iznos novca, a trgovačko društvo kao zajmoprimac potvrđuje primitak zajma te se kao osiguranje njene tražbine na nju prenose nekretnine u vlasništvu navedenog trgovačkog društva. Drugookrivljenik je svojim potpisom i pečatom trgovačkog društva ovjerio takve ugovore koje je svojim potpisom ovjerila i četvrtookrivljenica, iako su bili svjesni da ona društvu nije pozajmila nikakav novac.
Prvookrivljenika se u prethodnom svojstvu kao i drugookrivljenog formalnog direktora trgovačkog društva te četvrtookrivljenicu tereti da su od 5. do 9. srpnja 2010. u Osijeku; po dogovoru i zajednički; postupili u nakani pribavljanja velike nepripadne materijalne dobiti četvrtookrivljenici. Naime, nakon što je prvookrivljenik sastavio ugovor o kupoprodaji stana kojim četvrtookrivljenica za iznos od 57.320,00 eura od ovog trgovačkog društva kupuje nekretninu i potvrdu kojom se potvrđuje da je ona u cijelosti platila kupoprodajnu cijenu, drugookrivljenik je svojim potpisom i pečatom trgovačkog društva ovjerio takav ugovor i potvrdu, a takav ugovor je svojim potpisom ovjerila i četvrtookrivljenica. Okrivljenici su bili svjesni da ona navedenu nekretninu nije platila pa je takav neistiniti ugovor i neistinitu potvrdu četvrtookrivljenica predala na provedbu zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku koji ju je zatim upisao u zemljišne knjige kao vlasnicu navedene nekretnine, čime joj je, na štetu trgovačkog društva, pribavljena imovinska korist u vrijednosti navedene nekretnine (563.900,00 kuna).
Prvookrivljeniku se u navedenom svojstvu i drugookrivljenom formalnom direktoru istog trgovačkog društva, stavlja na teret da su od 27. do 30. prosinca 2010. u Osijeku; po dogovoru i zajednički; postupili u nakani pribavljanja velike nepripadne materijalne dobiti majci prvookrivljenika. Nakon što je prvookrivljenik 27. prosinca 2010. sastavio ugovor o kupoprodaji kojim njegova majka od trgovačkog društva za iznos od 35.870,00 eura kupuje nekretninu i u kojem je neistinito navedeno da je u cijelosti isplatila kupoprodajnu cijenu, drugookrivljenik je svojim potpisom i pečatom navedenog trgovačkog društva ovjerio takav ugovor. Okrivljenici su bili svjesni da ona navedenu nekretninu nije platila, a na temelju tog  ugovora je 30. prosinca 2010. u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Osijeku uknjiženo pravo vlasništva u njenu korist, čime joj je na štetu trgovačkog društva pribavljena imovinska korist u iznosu od 407.400,00 kuna.
Četvtookrivljenici je, kao osobi koja je stvarno vodila poslove trgovačkog društva; stavljeno je na teret da je od 15. rujna 2010. do 5. svibnja 2011. u Osijeku; u nakani da si pribavi nepripadnu materijalnu dobit; iako svjesna svoje obveze da novac koji primi po osnovi kupoprodajne cijene za nekretnine trgovačkog društva evidentira i u cijelosti položi na žiro račun navedenog trgovačkog društva; a nakon što je na ime kupoprodajne cijene od dvaju kupaca stanova preuzela novčani iznos od ukupno 352.044,20 kuna; nije ga položila na račun društva nego ga je zadržala za sebe i tako si na štetu društva pribavila protupravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

U optužnici je predloženo da se okrivljenicima, na temelju čl. 71. KZ/11, izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti vođenja poslova trgovačkih društava u trajanju od pet godina računajući od pravomoćnosti presude time da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja mjere.