Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podignuta optužnica protiv trojice okrivljenika i jedne pravne osobe

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je nakon provedene istrage podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana i jedne hrvatske pravne osobe zbog počinjenja više kaznenih djela. (8. 6. 2015.)

Optužnica je podignuta protiv prvookrivljenika (1974.) zbog počinjenja dva kaznena djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ/11, subvencijske prijevare iz čl. 258. st. 2. i 3. KZ/11 i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11; protiv drugookrivljenika (1960.) zbog poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. uz primjenu čl. 37. KZ/11 i krivotvorenja službene isprave iz  čl. 312. st. 1. KZ/97; protiv trećeokrivljenika (1975.) zbog krivotvorenja službene isprave iz  čl. 312. st. 1. i 2. KZ/97, te protiv pravne osobe zbog dva kaznena djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. KZ/11 i subvencijske prijevare iz čl. 258. st. 2. i 3. KZ/11, koja je počinio prvookrivljenik kao odgovorna osoba i kojima je pribavljena protupravna imovinska korist navedenoj pravnoj osobi.
Prvoookrivljenom upravitelju četvrtookrivljene pravne osobe stavljeno je na teret da je od 5. ožujka 2009. do 23. travnja 2009. u Jagodnjaku; u nakani da navedenoj pravnoj osobi pribavi nepripadnu imovinsku korist neosnovanim povratom pretporeza; zatražio od trećeokrivljenog direktora trgovačkog društva iz Koprivnice, da sastavi tri izlazna računa u kojima će neistinito navesti da je to trgovačko društvo prodalo četvrtookrivljenoj pravnoj osobi veću količinu merkantilne soje, na što je trećeokrivljenik pristao te je sastavio, potpisao i ovjerio pečatom društva navedene neistinite račune. Nakon toga, prvoookrivljenik je, protivno odredbi članka 17. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, knjigovodstvu zadruge naložio knjiženje ulaza robe temeljem takvih neistinitih računa, a zatim je u mjesečnoj poreznoj prijavi poreza na dodanu vrijednost za ožujak 2009. godine prikazao takve račune kao istinite, a naznačene iznose poreza na dodanu vrijednost koristio kao pretporez. Opisanim je četvrtookrivljenoj pravnoj osobi pribavio nepripadnu korist u vidu manje plaćenog poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 140.140,00 kuna, oštetivši za navedeni iznos Republiku Hrvatsku.
Prvookrivljenika se tereti da je od ožujka 2009. do svibnja 2010. godine, u Jagodnjaku i Osijeku, kao upravitelj četvrtookrivljene pravne osobe; u nakani da joj pribavi bespovratna sredstava protivno uvjetima iz propisanog natječaja; od nadležnog ministarstva zatražio i dobio bespovratna sredstava u iznosu od 972.000,00 kuna iz Programa socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO) za područja od posebne države skrbi. Navedena sredstva nije potrošio za realizaciju prijavljenog gospodarskog projekta nego za plaćanje tekućih obveza društva čime je četvrtookrivljenoj pravnoj osobi pribavio nepripadnu korist od 972.000,00 kuna odnosno oštetio Republiku Hrvatsku.
Također, prvookrivljenika se tereti da je tijekom siječnja 2012. godine, u Jagodnjaku i Vinkovcima, kao upravitelj četvrtookrivljene pravne osobe, a na zahtjev drugookrivljenog direktora trgovačkog društva iz Vinkovaca; da obrtu u vlasništvu drugookrivljenikove supruge, pribavi nepripadnu imovinsku korist na štetu četvrtookrivljene pravne osobe neplaćanjem dugovanja od 2,733.608,40 kuna za isporučenu robu; s njim sklopio kupoprodajni ugovor u kojem je navedeno da trgovačko društvo iz Vinkovaca prodaje četvrtookrivljenoj pravnoj osobi tri stroja za ukupno 3,148.830,75  kuna. Obojica su bili svjesni da predmetni strojevi nisu u vlasništvu prodavatelja te da ih stoga ne može niti prodati niti naplatiti kao i da je tržišna vrijednost opisanih strojeva znatno manja. Nakon toga je drugookrivljenik sastavio i izdao tri neistinita računa, da bi 31. siječnja 2012. prvookrivljenik, drugookrivljenik i njegova supruga, sklopili i potpisali trojnu izjavu o prijeboju kojom navedeni obrt svoja dugovanja u iznosu od 2,733.608,40 kuna prema četvrtookrivljenoj pravnoj osobi prenosi na trgovačko društvo iz Vinkovaca, koje taj iznos plaća četvrtookrivljenoj pravnoj osobi prijebojem s potraživanjem od 3,148.830,75 kuna nastalim iz prethodno navedenog neistinitog kupoprodajnog ugovora od 13. siječnja 2012. godine. Time je navedenom obrtu, a na štetu četvrtookrivljene pravne osobe, pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od 2,733.608,40 kuna.
Prvookrivljenika se tereti da je tijekom siječnja i veljače 2012. godine, u Jagodnjaku, kao upravitelj četvrtookrivljene pravne osobe; u nakani da joj pribavi nepripadnu imovinsku korist neosnovanim povratom pretporeza; a nakon prethodno opisanog sklapanja ugovora od 13. siječnja 2012.; dao nalog odgovornoj osobi koja je po tom nalogu proknjižila ulaz navedene robe temeljem ovih neistinitih računa te, protivno čl. 17. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u mjesečnoj poreznoj prijavi poreza na dodanu vrijednost za siječanj 2012. ove račune prikazala kao istinite i koristila kao pretporez. Opisanim je četvrtookrivljenoj pravnoj osobi pribavio nepripadnu korist u vidu manje plaćenog poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 588.805,75 kuna, oštetivši za navedeni iznos Republiku Hrvatsku.