Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Valpovu
Podnijet istražni zahtjev protiv 60-godišnjaka zbog više kaznenih djela

Općinsko državno odvjetništvo u Valpovu podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv hrvatskog državljanina (1951.) zbog osnovane sumnje da je počinio četiri kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. i 2. KZ-a i kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 287. KZ-a, a sukladno odredbi čl. 3. st. 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela i protiv jednog trgovačkog društva zbog dvije zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. i 2. KZ-a te protiv drugog trgovačkog društva zbog dvije zlouporabe ovlasti u  gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. i 2. KZ-a. (26. 8. 2011.)

Postoji osnovana sumnja da je 60-godišnjak od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009. u Donjem Miholjcu, kao direktor i jedini član uprave prvog trgovačkog društva i njenih pravnih sljednika (tri novosonovana trgovačka društva); u nakani da onemogući naplatu dospjelih potraživanja Ministarstva financija, Porezne uprave, nad tim društvom te time pribavi nepripadnu materijalnu korist tom društvu i njegovim pravnim sljednicima; proveo podjelu tog društva na tri nova trgovačka društva. Pri tome je neutemeljeno izmijenio bilancu društva od 1. siječnja 2009. u odnosu na bilancu od 31. prosinca 2008. te neutemeljeno i neujednačeno proveo razdiobu dugovanja, potraživanja i imovine između novostvorenih društava, pa je tako potraživanje Ministarstva financija u visini od oko 18.646.000,00 kuna svjesno prenio na drugo društvo na koje je istovremeno prenio razmjerno manji dio imovine i imovinskih prava od društva prednika. Uslijed toga, Ministarstvo financija, Porezna uprava, nije mogla naplatiti svoje potraživanje u navedenom iznosu čime je prvom društvu i njegovim pravnim sljednicima pribavio tu protupravnu imovinsku korist.
Ujedno osnovano se sumnja da 60-godišnjak kao direktor drugog trgovačkog društva, u istom razdoblju u Donjem Miholjcu; u namjeri da ovom društvu pribavi znatnu nepripadnu materijalnu korist neplaćanjem poreza na dobit, iako svjestan da je po njegovom nalogu prilikom podjele prvog društva knjigovodstvena vrijednost nekretnina ovog društva neutemeljeno umanjena za iznos od oko 25.399.000,00 kunu, te da je ovaj iznos nakon toga proknjižen u revalorizacijske rezerve, a zatim je da istim iznosom pokriven dio gubitka od oko 30.124.000,00 kune (prilikom podjele društva prenijet na drugo društvo); unatoč tome nije obračunao niti nadležnom poreznom tijelu prijavio te platio porez na dobit na ovaj iznos revalorizacijskih rezervi. Time je na štetu Državnog proračuna drugom društvu pribavio nepripadnu materijalnu korist od oko najmanje 6.774.000,00 kuna, a u nakani prikrivanja navedenih radnji, suprotno zakonskim odredbama, to nije evidentirao u glavnoj knjizi niti u ostaloj poslovnoj dokumentaciji.
Osnovano se sumnja da je tijekom 2008. i 2009. godine u Donjem Miholjcu, kao direktor prvog društva i trgovačkih društava pravnih sljednika njegovih; u namjeri da tim trgovačkim društvima nezakonitim smanjenjem porezne obveze pribavi znatnu nepripadnu materijalnu korist; temeljem ugovora o financijskom leasingu nabavio brod te ga prikazao kao osnovno sredstvo, navodeći da će brod biti korišten za obavljanje poduzetničke djelatnosti. Nakon toga, iako znajući da se koristi za osobne potrebe, je protivno zakonskim odredbama, u knjizi ulaznih računa te konačnoj prijavi poreza na dodanu vrijednost za 2008. iskazao odbitak pretporeza u ukupnom iznosu od oko 350.880,00 kune čime je na štetu Državnog proračuna prvom društvu i njegovim pravnim sljednicima pribavio nepripadnu materijalnu korist.
Tijekom 2009. godine u Donjem Miholjcu, 60-godišnji osumnjičenik (u istom svojstvu); u namjeri da smanjenjem porezne obveze drugom društvu pribavi znatnu nepripadnu materijalnu korist; nakon provedene podjele prvog društva suprotno zakonskim odredbama, unatoč podjeli društva, račune dospjelih potraživanja nije po zaprimanju prefakturirao prema trgovačkom društvu koje je preuzelo potraživanje, već je, iako svjestan da nema stvarnog prometa roba i usluga, iste račune zbirno dostavljao drugom trgovačkom društvu koji su ponovno bili upućeni prema drugom trgovačkom društvu te su tom prilikom knjiženi kao ulazni računi. Temeljem toga je u prijavi poreza na dodanu vrijednost neosnovano umanjio poreznu obvezu i iskazao odbitak pretporeza u iznosu od oko 1.614.000,00 kuna pribavivši na štetu Državnog proračuna drugom društvu tu nepripadnu materijalnu korist.
Opisanim kaznenim djelima prvoosumnjičenika kao odgovorne osobe, terećena su navedena dva trgovačka društva kojima je pribavljena protupravna imovinska korist.