Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podnesena žalba protiv presude i rješenja Trgovačkog suda u Osijeku

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske protiv presude i rješenja Trgovačkog suda u Osijeku u pravnoj stvari tužitelja trgovačkog društva iz Semeljaca protiv tuženika Republike Hrvatske radi naknade štete na ime izgubljene/izmakle dobiti i na ime vrijednosti prava u iznosu od 25.941.183,15 kuna. (27. 7. 2020.) 

Pobijanom presudom naloženo je Republici Hrvatskoj isplatiti tužitelju navedeni iznos te parnični trošak u iznosu od 1.154.592,00 kuna zajedno sa zateznim kamatama koje teku od dana donošenja presude 15. srpnja 2020. pa do isplate. Pobijanim rješenjem nisu prihvaćene isprave-dokazi koje je tuženik priložio uz podnesak od 18. lipnja 2020.
Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku svojom žalbom ističe da se presuda i rješenje zasnivaju na bitnim povredama odredaba parničnog postupka, pogrešnoj primjeni materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju te neosnovanoj odluci o parničnom trošku.
Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske predloženo je da se pobijana presuda u cijelosti preinači i odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan ili ukine i vrati Trgovačkom sudu u Osijeku na ponovno odlučivanje pred drugim sucem ili ukine i preinači pobijano rješenje te prihvate svi dokazi koje je tuženik priložio uz podnesak od 18. lipnja 2020.