Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Odbačena kaznena prijava više podnositelja vezano za poplavu u svibnju 2014. godine

Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru i Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku je, od lipnja 2014. do siječnja 2018. godine, ukupno 2467 fizičkih i pravnih osoba podnijelo kaznene prijave protiv nepoznatih fizičkih i pravnih osoba, zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. i teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz čl. 222. st. 1. i 2.  u vezi sa čl. 215. st. 1. KZ/11. Kaznene prijave podnijelo je ukupno 1607 osoba neposredno, a putem punomoćnika, odvjetnika Dražena Štivića iz Županje, istovjetne kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja podnijelo je 860 osoba. (28. 12. 2018.)

Oko 15,00 sati 17. svibnja 2014. došlo je do proboja nasipa rijeke Save kod Rajevog Sela i Račinovaca što je za posljedicu imalo poplave navedenog područja uslijed kojih su na području Rajevog Sela dvije osobe smrtno stradale i nastupila je šteta velikih razmjera.

Opsežnim izvidima provedenim radi utvrđivanja uzroka pucanja nasipa koji se odnose na rekonstrukciju, odnosno ojačanje lijevoobalnog savskog nasipa, moguće zlouporabe u vezi količine ugrađenog materijala, održavanje nasipa, provedbu mjera zaštite obrane od poplava, moguću nelegalnu eksploataciju šljunka i pijeska te eventualno namjerno rušenje nasipa nije utvrđeno postojanje osnovane sumnje da bi bilo počinjeno neko kazneno djelo, odnosno da bi bilo koja osoba počinila neko kazneno djelo.
Na osnovi podataka i dokaza prikupljenih tijekom provedenih izvida slijedi da je do puknuća nasipa došlo zbog iznimno visokog vodostaja rijeke Save, nezabilježenog unazad sto godina i daleko iznad normativnih hidrauličnih opterećenja za koje je nasip građen, a procjena je stručnjaka međunarodnog povjerenstva da se povrat ovakvog vodostaja može očekivati za 850 do 900 godina. Ovako visok vodostaj uzrokovao je hidraulični slom tla ispod nasipa koje je na pojedinim mjestima vrlo raznoliko, a što nije bilo moguće uočiti uobičajenim postupkom istražnih radova jer se pojavljuje na pojedinim mjestima, a ne duž cijele trase. Na navedeni uzrok pucanja nasipa upućuje i činjenica da nije došlo do prelijevanja vode preko nasipa, već ulegnuća i tonjenja nasipa, nakon čega su sukladno uočenim oštećenjima poduzete sve mjere koje su objektivno bile izvedive.

Posljedice opisanih ekstremnih i nenadanih prirodnih događaja u vezi s katastrofalnim poplavama na području županjske Posavine u svibnju 2014. godine ne mogu se pripisati krivnji niti jedne poznate ili nepoznate osobe.

Slijedom svega navedenog, budući da u konkretnom slučaju nije utvrđeno postojanje osnovane sumnje da bi u radnjama bilo koje osobe bila ostvarena obilježja prijavljenih kaznenih djela, a niti bilo kojeg drugog kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti to je na osnovi članka 206. stavka 1. točka 4. ZKP-a doneseno rješenje o odbačaju kaznene prijave.

U prilogu objavljujemo Rješenje o odbačaju kaznene prijave.