Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku
Podignuta optužnica protiv osmero okrivljenika zbog više kaznenih djela

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je nakon provedene istrage podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv hrvatskih državljana (1950., 1980., 1957., 1954., 1960., 1981., 1959., 1975.) te protiv pravne osobe zbog više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11, poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u svezi čl. 37. KZ/11, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 4. i st. 2. KZ/97, krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ/97 i poticanja na krivotvorenje službene isprave iz čl. 312. st. 1. u svezi čl. 37. KZ/97. (5. 6. 2014.)

Okrivljenike se tereti da od 2006. do 2011. godine u Osijeku; po nalogu prvookrivljenika kao vlasnika i osobe koja je stvarno upravljala okrivljenim društvom te drugookrivljenika kao direktora, a potom osobe koja je stvarno upravljala društvom; uz odobrenje trećeokrivljenika kao direktora, petookrivljena kao voditeljica računovodstva te voditeljica odjela financija gotovinske uplate kupaca stanova nije evidentirala u poslovnim knjigama društva niti polagala na žiro-račun, već su taj novac prva dvojica okrivljenika uzimala i zadržavala za sebe, čime im je na štetu okrivljene pravne osobe pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 13,178.039,60 kuna.
Nadalje, od siječnja 2008. do prosinca 2009. godine; u nakani pribavljanja koristi okrivljenom trgovačkom društvu; po nalogu prvookrivljenog kao osnivača i osobe koja je stvarno upravljala društvom, drugookrivljenog kao direktora, a potom osobe koja je stvarno upravljala društvom te trećeokrivljenog kao direktora, četvrtookrivljenica je provodila isplate dijela plaća radnicima bez evidentiranja, obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa čime je oštećena Republika Hrvatska za 2,034.851,78 kuna na ime neplaćenih doprinosa, te Grad Osijek za iznos od ukupno 1,236.227,16 kuna na ime neplaćenog poreza na dohodak te prireza.
Također, početkom 2011. godine u Osijeku; u cilju prikrivanja prethodno navedenih djela; na prijedlog četvrtookrivljenice te uz odobrenje prvookrivljenika, osmookrivljenica je sastavila neistinitu blagajničku dokumentaciju kojom su gotovinske uplate kupaca prikazane kao izvršene tijekom 2010. godine te fiktivnu blagajničku dokumentaciju o isplatama novca fizičkim i pravnim osobama, dok je petookrivljenica sastavila fiktivne ugovore o pozajmicama uz odobrenje trećeokrivljenika da se isti ovjere faksimilom njegova potpisa.
Od 12. prosinca 2008. do 31. prosinca 2009. u Osijeku četvrtookrivljeni je zatražio od sedmookrivljenice kao voditeljice računovodstva da u knjigama društva neistinito prikaže kako je cijenu za stan uplatio u više navrata tijekom 2008. i 2009. godine, što je ona i učinila, sastavivši fiktivnu blagajničku dokumentaciju o ovim uplatama, iako svjesna da one nisu izvršene.
Također, 20. rujna 2010. u Osijeku, petookrivljena i šestookrivljeni; u nakani pribavljanja velike imovinske koristi jednoj ženskoj osobi te iako oboje svjesni da ne postoji dug okrivljene  pravne osobe prema jednoj pravnoj osobi iz inozemstva; šestookrivljenik je kao direktor ove strane pravne osobe, nakon što je preuzeo dug svoje majke prema okrivljenoj pravnoj osobi, sastavio i zajedno s petookrivljenom potpisao Izjavu o trostranoj kompenzaciji kojom je toj ženskoj osobi pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 122.341,06 kuna za koji je oštećena okrivljena pravna osoba.
Nadalje, 30. rujna 2010. u Osijeku; u nakani pribavljanja protupravne imovinske koristi jednoj osobi; iako oboje svjesni da ona nije podmirila obvezu prema okrivljenoj pravnoj osobi u iznosu od 14,746,75 kuna; četvrtookrivljeni je zatražio od sedmookrivljenice da kao voditeljica računovodstva u poslovnim knjigama i ispravama neistinito prikaže kako je njegova supruga izvršila uplatu navedenog iznosa okrivljenoj pravnoj osobi, što je sedmookrivljenica i učinila te tako zatvorila dugovanje te žene čime joj je pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 14.746,75 kuna za koji je oštećena okrivljena pravna osoba.