Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu
Ispitani osumnjičenici i doneseno rješenje o provođenju istrage

Nakon što je Policijska postaja Poreč dostavila kaznenu prijavu, Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja dvoje osumnjičenika i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog postojanja osnovane sumnje da je prvookrivljenik (1993.) počinio, u stjecaju, dva kaznena djela krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 1. i 3. Kaznenog zakona te dva kaznena djela pranja novca iz čl. 265. st. 1. i 5. KZ-a, a drugookrivljenica (1980.), u stjecaju, jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 1. i 3. KZ-a i jedno kazneno djelo pranja novca iz čl. 265. st. 1. i 5. KZ-a, te da je trećeokrivljenik (1980.) počinio, u stjecaju, dva kaznena djela pranja novca iz čl. 265. st. 1. i 5. KZ-a, jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 1. i 3. KZ-a i jedno kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela iz čl. 304. st. 1. KZ-a, dok je okrivljeno trgovačko društvo odgovorno radi počinjenja jednog kaznenog djela pranja novca iz čl. 265. st. 1. i 5. KZ-a u svezi čl. 3. st. 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (7. 3. 2019.)

Postoji osnovana sumnja da je drugookrivljenica u uredu jednog javnog bilježnika, kako bi izradila i uporabila lažnu javnu ispravu, a svjesna da se na poleđini isprave naslova "specijalna punomoć" nalazi neistinita ovjera javnog bilježnika, predočila ju i zatražila da joj se izda ovjerena preslika izvorne isprave nakon čega je javni bilježnik, ne sumnjajući u vjerodostojnost ovjere koja se nalazila na poleđini isprave, izdao joj zatraženo.

Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik u uredu jednog javnog bilježnika, sa istim ciljem, svjestan da se na poleđini isprave "ugovor o kupoprodaji nekretnina" nalazi neistinita ovjera, predočio ju i zatražio da mu se izda ovjerena preslika izvorne isprave, nakon čega je javni bilježnik, ne sumnjajući u vjerodostojnost ovjere koja se nalazi na poleđini isprave, izdao mu zatraženo, a potom je sljedećeg dana u Poreču, u zemljišnoknjižnom odjelu, svjestan da su "specijalna punomoć" i "ugovor o kupoprodaji nekretnina" krivotvoreni, predao prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na dvije nekretnine s priloženim navedenim krivotvorenim ispravama. Slijedom toga je doneseno rješenje kojim je prvookrivljenik uknjižen kao vlasnik na tim nekretninama.
Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik, kako bi prikrio nezakonito podrijetlo znatne imovinske koristi ostvarene prethodno opisanim kaznenim djelima, postupajući u svojstvu fizičke osobe kao prodavatelja i u svojstvu odgovorne osobe četvrtookrivljenog trgovačkog društva kao kupca, sklopio kupoprodajni ugovor koji se odnosi na spomenute dvije nekretnine. Potom je u Poreču, u Zemljišnoknjižnom odjelu, predao prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na navedenim nekretninama nakon čega je doneseno rješenje kojim je pravo vlasništva na tim nekretninama sa prvookrivljenika preneseno na četvrtookrivljeno trgovačko društvo kojem je on osnivač i odgovorna osoba.

Osnovano se sumnja i da su tijekom veljače 2019. godine, kako bi prikrili nezakonito podrijetlo znatne imovinske koristi, prvookrivljenik u svojstvu odgovorne osobe četvrtookrivljenog trgovačkog društva kao prodavatelj, a trećeokrivljenik kao kupac, sklopili ugovor o kupoprodaji jedne od dvije prethodno navedenih nekretnina nakon čega je trećeokrivljenik u Poreču (u Zemljišnoknjižnom odjelu) predao prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na toj istoj nekretnini s priloženim ugovorom o kupoprodaji nakon čega je doneseno rješenje kojim je pravo vlasništva na njoj s četvrtookrivljenog trgovačkog društva preneseno na trećeokrivljenika.

Drugookrivljenica i trećeokrivljenik su potom, osnovano se sumnja, s istim ciljem, sklopili ugovor o darovanju te iste nekretnine nakon čega je drugookrivljenica u Poreču (u Zemljišnoknjižnom odjelu) predala prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na njoj sa priloženim ugovorom o darovanju nekretnina nakon čega je doneseno rješenje kojim je pravo vlasništva na toj nekretnini sa trećeokrivljenika preneseno na drugookrivljenicu.

Osnovano se sumnja i da je trećeokrivljenik u Poreču, u uredu jednog javnog bilježnika, kako bi izradio i uporabio lažnu javnu ispravu, svjestan da se na poleđini isprave naslova "ugovor o kupoprodaji nekretnina" koji se odnosi na suvlasnički udio druge od prethodno navedene dvije nekretnine, nalazi neistinita ovjera javnog bilježnika, predočio ju i zatražio da mu se izda ovjerena preslika izvorne isprave. Javni bilježnik mu je odbio izdati zatraženo te je trećeokrivljenik potom u policijskoj postaji Poreč, na zapisnik o zaprimanju kaznene prijave, svjesno neistinito prijavio odgovornu osobu trgovačkog društva koje je uknjiženo kao vlasnik tog suvlasničkog udjela druge, od prethodno navedene dvije nekretnine, za koju mu je prethodno javni bilježnik odbio izdati ovjerenu presliku neistinitog ugovora o kupoprodaji, da je na njegovu štetu počinio kazneno djelo prijevare iz čl. 236. st. 1. i 2. KZ-a i kazneno djelo krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 1. KZ-a.

Četvrtookrivljeno trgovačko društvo je, osnovano se sumnja, ostvarilo znatnu protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 950.000,00 kuna.

Županijskom sudu u Puli-Pola podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv prvookrivljenika i trećeokrivljenika zbog osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo (čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage Županijskog suda u Puli-Pola prihvatio je prijedloge i odredio im istražne zatvore po predloženim osnovama.