Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 
 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Zahtjev

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

više