Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
Podnijet prijedlog za ovrhu radi ispražnjenja i predaje u posjed nekretnine

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je, kao pravni zastupnik Republike Hrvatske, podnijelo Općinskom sudu u Rijeci prijedlog za ovrhu radi ispražnjenja i predaje u posjed nekretnine označene kao k.č.br.1620/119, upisane k.o. Rubeši koja u naravi predstavlja Auto kamp Preluk, a nakon pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Rijeci posl.br.P-4465/05 od 23. rujna 2008., a koji je Općinski sud u Rijeci usvojio i na temelju kojeg je donijeto rješenje o ovrsi od 7. rujna 2015. godine. (18. 4. 2019.)
Nakon višegodišnjeg vođenja parničnog i ovršnog postupka radi predaje u posjed i ispražnjenja predmetne nekretnine, Republika Hrvatska je 2. travnja 2019. nakon ovršnih radnji koje je poduzeo sudski ovršitelj preuzela u posjed „Auto kamp Preluk“, a poslove vezano za upravljanje navedenom nekretninom trenutno obavlja Ministarstvo državne imovine Republike Hrvatske. Auto kamp Preluk kao nekretnina u cijelosti se nalazi unutar granica pomorskog dobra i godinama je bio neadekvatno korišten od osoba koje nisu imale valjanu pravnu osnovu za njegovo korištenje. Provedbom ovog ovršnog postupka i preuzimanjem u posjed Republike Hrvatske ostvareni su osnovni preduvjeti za stavljanje ove nekretnine u gospodarsku funkciju.