Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci
Podignuta optužnica protiv četvero okrivljenika zbog nekoliko kaznenih djela

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Rijeci optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana (1971., 1975., 1968., 1954.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. i 2., poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. i 2. u vezi članka 37. KZ-a i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a. (5. 9. 2018.)

Prvookrivljenicu (1971.) se tereti za počinjenje tri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, a drugookrivljenicu (1975.) za počinjenje kaznenog djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti i kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, dok se trećeokrivljenika (1968.) tereti za počinjenje kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, a četvrtookrivljenicu (1954.) se tereti za počinjenje kaznenog djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Prvookrivljenicu i drugookrivljenicu se tereti da su od 2007. do 2014. godine, i to prvookrivljenica na poticaj drugookrivljenice, kao odgovorna osoba za zakonitost rada ustanove u kulturi na području grada Rijeka; protivno odredbama pravilnika o radu i pravilnika o stimulaciji ustanove te kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture tog grada; naložila isplatu stimulacija u visini deset posto od iznosa uplaćenih sponzorstava u korist drugookrivljenice i zaposlenice marketinga iako se radilo o poslovima u opisu njihovih radnih mjesta, za koje su primale plaću. Slijedom toga je drugookrivljenici pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 201.500,00 kuna, a ustanova u kulturi je oštećena za isplaćeni bruto iznos od 439.837,56 kuna, dok je zaposlenici marketinga pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 55.631,86 kuna, a ustanova u kulturi oštećena za isplaćeni bruto iznos od 99.488,35 kuna. 
Prvookrivljenicu i trećeokrivljenika se tereti da su od 2007. do 2013. godine, prvookrivljenica na poticaj trećeokrivljenika (bio je istovremeno u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom u drugoj pravnoj osobi); protivno odredbama zakona, statuta i pravilnika ustanove; za obavljanje poslova radnog mjesta ravnatelja ustrojstvene jedinice ustanove u kulturi sklapala ugovore o autorskom radu umjesto propisanog sklapanja ugovora o radu, pri čemu je ugovoren i stalni mjesečni honorar u iznosu višem od mjesečne plaće po propisanom koeficijentu za to radno mjesto. Time je trećeookrivljeniku omogućeno da ne traži od poslodavca sklapanje drugog ugovora o radu na dio radnog vremena uz umanjenje plaće, te mu je pribavljena protupravna imovinska korist u visini od najmanje 106.300,89 kuna razlike isplaćenog honorara od propisane plaće tog radnog mjesta, na štetu ustanove u kulturi.
Prvookrivljenicu, drugookrivljenicu i četvrtookrivljenicu tereti se da su od 2013. i 2014. godine u svojstvu odgovornih osoba za financijsko poslovanje i vođenje računovodstva; protivno odredbama zakona i pravilnika o proračunskom računovodstvu; propustile voditi propisane poslovne knjige i uredne evidencije o troškovima reprezentacije, rashodima s osnova autorskih ugovora i ugovora o djelu, kao i da nisu osigurale unošenje u poslovne knjige i iskazivanje o financijskim izvješćima obveza po načelu nastanka poslovnog događaja. Na opisani način rezultati poslovanja nisu iskazani objektivno i istinito te je otežana revizijska kontrola poslovanja ustanove.