Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci
Podignuta optužnica protiv dvojice okrivljenika zbog zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju kao i poticanja na to djelo

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1934.) i hrvatskog državljanina (1980.) zbog počinjenja dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju kao i poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. Kaznenog zakona. (13. 7. 2017.)

Drugookrivljenika se tereti da je kao predsjednik uprave trgovačkog društva, na poticaj prvookrivljenika kao većinskog vlasnika tog trgovačkog društva, u svojstvu jamca platca pristupio zaključenju ugovora o isplati naknade za odricanje od nasljedstva zaključenom između prvookrivljenika kao isplatitelja i njegovog sina kao primatelja isplate. Tim ugovorom se prvookrivljenik obvezuje svom sinu provesti isplatu novčanog iznosa u protuvrijednosti od 3,900.000,00 eura s osnova naknade za odricanje od nasljedstva, u svrhu osiguranja tog  potraživanja su, prilikom potpisa ugovora, u posjed sina prvookrivljenika predane i tri solemnizirane zadužnice trgovačkog društva na iznose od po 164.750,00 eura te četiri solemnizirane zadužnice na iznose od po 818.759,00 eura. Potom je, temeljem u svojstvu jamca preuzetih obveza po zaključenom ugovoru, ovrhom po izdanim zadužnicama nad novčanim sredstvima trgovačkog društva isplata u korist sina prvookrivljenika u ukupnom iznosu od 8,586.975,70 kuna, dok je drugookrivljenik kao osiguranje od prvookrivljenika primio tri osobne zadužnice prvookrivljenika na iznose od po 164.750,00 eura i četiri osobne zadužnice prvookrivljenika na iznose od po 818.759,00 eura kao i pravo zasnivanja založnog prava na poslovnim udjelima i dionicama koje prvookrivljenik ima u tom i drugom trgovačkom društvu. Navedeno je učinjeno iako su obojica okrivljenika znali da na računu prvookrivljenika nema dostatnih sredstava za eventualno realiziranje danih zadužnica te da su predmetni udjeli i dionice prvookrivljenika opterećeni privremenom mjerom koja je upisana u sudski registar nadležnog trgovačkog suda te se trgovačko društvo ovrhom po izdanim zadužnicama prvookrivljenika naplatilo tek za iznos od 117.486,63 kune čime je trgovačko društvo, u kojem su okrivljenici vlasnik i odgovorna osoba, ukupno oštećeno za iznos od 8,469.488,54 kune.

Optužnicom se drugookrivljenika tereti da je kao predsjednik uprave trgovačkog društva, na poticaj prvookrivljenika kao većinskog vlasnika trgovačkog društva, u svojstvu jamca platca pristupio zaključenju ugovora o dugoročnom kreditu zaključenom između banke i drugog trgovačkog društva kojim to društvo preuzima obvezu vraćanja dospjelih, a ne plaćenih obveza po glavnici ugovora o kreditu podignutom za potrebe prvookrivljenika u iznosu od 13.796.261,00 kuna. Istog dana je u svojstvu solidarnog dužnika pristupio i zaključenju ugovora o namjenskom kreditu za podmirenje obveza u banci zaključenog između banke i prvookrivljenika kao korisnika kredita namijenjenog plaćanju u korist osobne kreditne obveze prvookrivljenika u iznosu od 5,5 milijuna kuna. Potraživanje trgovačkog društva prema prvookrivljeniku nastalo u vezi isplata prema banci temeljem ugovorima preuzetog jamstva i solidarnog sudužništva, drugookrivljenik nije osigurao adekvatnim instrumentima osiguranja plaćanja pa je temeljem preuzetih obveza od trgovačkog društva podmiren ukupni iznos od 1,568.350,18 kuna od kojeg je oštećeno društvo kompenzacijom zatvorilo tek iznos od 228.156,42 kune te iznos od 166.348,26 kuna. Opisanim je predmetno trgovačko društvo, u kojem su prvookrivljenik i drugookrivljenik vlasnik i odgovorna osoba, oštećeno za iznos od ukupno 1,506.541,90 kuna.