Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku
Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv dvoje okrivljenika

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana (1949. i 1956.) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. st. 1. i 2. Kaznenog zakona i kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, sve uz primjenu članka 51. Kaznenog zakona. (8. 3. 2019.)
Postoji osnovana sumnja da su od 1. travnja do 3. kolovoza 2017., prvookrivljenik kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Kutini, a drugookrivljenica kao voditeljica financija i kontrolinga u istom trgovačkom društvu; protivno članku 252. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima, svjesni toga da će društvu nanijeti štetu; počinili navedena kaznena djela.
Osnovano se sumnja da je drugookrivljenica u dogovoru sa prvookrivljenikom sastavila bilancu društva na dan 31. prosinca 2016. u kojoj je iskazala potraživanja od kupaca u iznosu od 3.782.036 kuna, iako ih je  bila u obavezi umanjiti za iznos od 1.266.570,00 kuna, koliko su iznosila potraživanja od kupaca čija je naplata neizvjesna, pa su ona trebala iznositi 2.515.466 kuna, svjesna da će temeljem takve bilance biti sačinjeno neistinito poslovno izvješće, koje će drugookrivljenik uporabiti za odobravanje kredita za kupnju kamiona i da će društvo biti u obavezi platiti porez na dobit. Drugookrivljenik je temeljem takve bilance sastavio i svojim potpisom ovjerio  poslovno izvješće  društva za 2016. godinu kojim je prikazao da je društvo poslovalo s dobiti od 132.750,00 kuna, premda je ono stvarno poslovalo s gubitkom od 1.099.918,00 kuna. To je izvješće drugookrivljenik  priložio poslovnoj dokumentaciji potrebnoj za odobravanje financijskog leasinga kod jedne leasing kuće za odobravanje kredita za kupnju kamiona, a koji mu je ta kuća, budući da je drugookrivljenik prikazao da je društvo u 2016. godini poslovalo s dobiti, i odobrila.
Drugoookrivljenik je 3. kolovoza 2017. sklopio ugovor o financijskom leasingu s podružnicom leasing kuće kojim je od dobavljača trgovačkog društva njegovog vjenčanog kuma za svoje društvo nabavio novo specijalno komunalno vozilo nabavne vrijednosti 1.936.153,12 kuna uz učešće od 20 posto odnosno 484.038,28 kuna, dok ukupna naknada za leasing iznosi 2.718.603,92 kuna, koja se otplaćuje kroz 60 mjeseci u mjesečnim anuitetima od 36.923,57 kuna. Navedeno je učinio bez da je prethodno za kupovinu navedenog kamiona i dugoročno zaduživanje trgovačkog društva, koje je u većinskom vlasništvu grada, pribavio suglasnost gradskog vijeća tog grada, postupivši time suprotno odredbi članka 90. stavka 1. Zakona o proračunu, a sve to iako je znao da takav kamion trgovačkom društvu nije potreban i da on neće biti iskorišten u obavljanju poslovne djelatnosti društva te da je kamion neiskoristiv i zbog tehničkih karakteristika.
Na opisani način, osnovano se sumnja, drugookrivljenik je prouzročio štetu trgovačkom društvu u iznosu od 2.718.603,92 kune za kupnju kamiona i 33.902,00 kuna za plaćeni porez na dobit za 2016. godinu, a što ukupno iznosi 2.752.505,92 kune.