Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku
Potvrđena presuda Trgovačkog društva i odbijen tužbeni zahtjev tužitelja

Nastavno na priopćenje od 29. studenog 2017., presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 20. studenog 2018. potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 24. studenog 2017. kojim je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev tužitelja O. d.o.o. iz Zagreba, protiv tuženika Republike Hrvatske, zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku, Građansko-upravni odjel za isplatu iznosa od 14.464.167,49 kuna, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i parnični trošak, s tim da je naloženo tužitelju naknaditi tuženiku trošak postupka u iznosu od 1.125.0000,00 kn u roku od osam dana, dok se preostali dio zahtjeva tuženika za naknadu troška postupka u iznosu od 618.740,00 kn odbija kao neosnovan. (28. 12. 2018.)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske prihvatio je obrazloženje pobijane presude, kako u pogledu činjeničnog stanja utvrđenog prvostupanjskom presudom, tako i u pogledu primjene materijalnog prava, navodeći da u konkretnom slučaju tužitelj nije dokazao da je ispunio uvjete da bi na svoje ime ishodio rudarsku koncesiju, a nije niti dokazao uzročni posljedičnu vezu između, kako tvrdi, nezakonitog postupanja državnih tijela zbog kojih to nije mogao učiniti bez svoje odgovornosti.
U odnosu na trošak postupka, drugostupanjski sud obrazlaže da je tuženiku neosnovano dosuđen trošak sastava više od četiri podneska, protivno propisanom u odredbi Tbr. 8/1 u vezi s odredbom Tbr. 48/3 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, pa da je odbijen tuženikov zahtjev za naknadu troška postupka koji se odnosi na više od četiri podneska.