Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu
Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv četvero okrivljenika i dvije pravne osobe

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana (46-godišnjak, 51-godišnjakinja, 33-godišnjak i 35-godišnjak) i petookrivljene jedinice lokalne samouprave (grad) i šestookrivljenog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje da bi prvo dvoje okrivljenika počinili kazneno djelo krivotvorenja poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ/11 i kazneno djelo subvencijske prijevare iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. KZ/11; da bi treći i četvrti okrivljenik počinili kazneno djelo krivotvorenja poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ/11 i kazneno djelo protiv gospodarstva, subvencijske prijevare pomaganjem iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. i u vezi s čl. 38. KZ/11; a da bi petookrivljena pravna osoba bila odgovorna za kazneno djelo krivotvorenja poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ/11 i kazneno djelo subvencijske prijevare iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. KZ/11, sve u vezi s čl. 3. st. 1. i 2. ZOPOKD; te da bi šestookrivljena pravna osoba bila odgovorna za kazneno djelo krivotvorenja poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. KZ/11 i kazneno djelo subvencijske prijevare pomaganjem iz čl. 258. st. 3. u vezi s čl. 258. st. 1. te u vezi s čl. 38. KZ/11, sve u vezi s čl. 3. st. 1. i 2. ZOPOKD. (22. 11. 2018.)

Jedinica lokalne samouprave (grad) je krajem listopada 2017. godine s nadležnim ministarstvom sklopila ugovor o sufinanciranju kojim se ministarstvo u sklopu projekta ulaganja u školske objekte prema programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama, korisniku tog ugovora (gradu) obvezalo sufinancirati prihvatljive troškove na potprojektu jedne osnovne škole do najvišeg ukupnog iznosa od 1.000.000.00 kuna, isplatom na račun korisnika prema zahtjevu za plaćanje/nadoknadu sredstava za stvarno izvedene radove/izvršene usluge, dostavljenom najkasnije do 11. prosinca 2017. godine, a grad se kao korisnik obvezao uz svaki zahtjev za plaćanje/nadoknadu sredstava dostaviti financijske i tehničke izvještaje na propisanim obrascima, potkrijepljene valjanim dokazima o izvedenim radovima/izvršenim uslugama. Istim ugovorom je utvrđeno da protekom 2017. godine financijska obveza ministarstva temeljem tog ugovora prestaje i da neiskorištena sredstva sufinanciranja neće biti moguće realizirati sljedeće proračunske godine.

Grad je 14. prosinca 2017.; po provedenim postupcima javnog nadmetanja i jednostavne nabave usluge stručnog nadzora; s izabranim izvođačem u kojoj je okrivljeno trgovačko društvo bilo vodeći partner, sklopio ugovor o javnoj nabavi radova na dogradnji i nadogradnji škole i dogradnji sportske dvorane te osnovne škole, te s četvrtookrivljenim 35-godišnjakom ugovor o nabavi usluga temeljem kojeg je on imenovan glavnim nadzornim inženjerom nad tim radovima.

Postoji osnovana sumnja da su prvookrivljeni 46-godišnjak kao gradonačelnik navedenog okrivljenog grada (naručitelja gradnje i korisnika ugovora o sufinanciranju) i drugookrivljena 51-godišnjakinja kao pročelnica upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo tog grada te voditeljica projekta, počinili prethodno spomenuta kaznena djela postupajući u cilju da grad kao korisnik ugovora o sufinanciranju putem lažnog prikazivanja nastanka prihvatljivih troškova od ministarstva ishodi njihovo plaćanje s osnova ugovorenog sufinanciranja.
Osnovano se sumnja da je trećeokrivljeni 33-godišnjak kao ovlašteni predstavnik izvođača i ovlašteni voditelj gradnje te četvrtookrivljeni 35-godišnjak kao glavni nadzorni inženjer, postupajući u cilju da omoguće prvookrivljeniku i drugookrivljenici njihovu namjeru, dogovorili hitno situiranje lažno prikazanih radova. Stoga je, u provedbi tog dogovora, 15. prosinca 2017. u 8:30 sati trećeokrivljeni 33-godišnjak sačinio te svojim potpisima i pripadajućim pečatima ovjerio, a četvrtookrivljeni 35-godišnjak kao imenovani glavni nadzorni inženjera svojim potpisom i pečatom ovlaštenog nadzornog inženjera suovjerio I. privremenu situaciju kojom je naručitelju (gradu) temeljem ugovora od 14. prosinca 2017. za radove rušenja i demontaže, zemljane radove, betonske i armirano-betonske radove, zidarske radove i električne instalacije, izvršene u prosincu 2017. godine na građevini dogradnje i nadogradnje škole i dogradnje sportske dvorane osnovne škole, zaračunat iznos od 796.794,00 kn bez PDV-a. Time su obojica okrivljenika jamčili za količinu i kvalitetu obračunatih radova te za sukladnost količine radova s podacima iz građevinske knjige. Trećeokrivljeni 33-godišnjak ju je istog dana dostavio gradu, pa je drugookrivljenica kao pročelnica upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo grada te voditeljica projekta, svojim potpisom ovjerila njezinu ispravnost, a prvookrivljenik ju u svojstvu naručitelja priznao i ovjerio svojim potpisom i pečatom gradonačelnika grada. Ona je proknjižena kao ulazni račun, iako su svi pritom znali da na gradilištu nisu obavljeni nikakvi radovi jer nadležnom tijelu nije podnesena prijava početka građenja niti je gradnja započela, da je njome doista zaračunat neugovoreni avans za pripremne radnje (u visini od 14.100,00 kuna) i vrijednost nabavljenog materijala (u visini od 782.694,00 kuna), kao i da prije početka radova nema ni stvarnih ni pravnih uvjeta za njihovo situiranje te da tako izdana ovjerena i I. privremena situacija služi za povlačenje ugovorenih sredstava sufinanciranja u 2017. godini.

Postoji osnovana sumnja da je istoga dana, odmah po sačinjavanju, ovjeravanju i proknjiženju ove privremene situacije, provookrivljeni 46-godišnjak u svojstvu ovlaštenog predstavnika korisnika ugovora o sufinanciranju, sačinio zahtjev za plaćanje sredstava kojim je od ministarstva za navedeni podprojekt s osnova vrijednosti radova izvedenih u 2017. godini po opisanoj I. privremenoj situaciji s obračunatim PDV-om zatraženo plaćanje iznosa od 995.992,50 kuna, koji je drugookrivljena 51-godišnjakinja dostavila ministarstvu. Tom zahtjevu su priložili spornu I. privremenu situaciju kao dokaz o izvedenim radovima te dužne financijske i tehničke izvještaje sačinjene na propisanim obrascima: periodičko izvješće o provedbi projekta za razdoblje od 24. listopada do 15. prosinca 2017., financijsko izvješće u kojemu su kao prihvatljive troškove podprojekta specificirali građevinske radove (u vrijednosti od 626.334,00 kuna+PDV od 25 posto) i električne instalacije (u vrijednosti od 170.460,00 kuna+PDV od 25 posto) ukupno 995.992,50 kuna, iako su znali da ti podaci nisu istiniti jer nikakvi radovi stvarno nisu izvedeni.

Na opisani način su prvo dvoje okrivljenika lažnim prikazivanjem nastanka prihvatljivih troškova, uz prethodno opisanu pomoć trećeg i četvrtog okrivljenika, naveli ministarstvo, na prihvaćanje tako ispostavljenog zahtjeva za plaćanje kao opravdanog i na odobravanje isplate pa je ono 27. prosinca 2017. na račun grada doznačilo zahtijevani iznos od 995.992,50 kuna, za koji je time oštećena Republika Hrvatska, nadležno ministarstvo, a za koji se grad nepripadno okoristio.