Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu
Podignuta optužnica protiv dvoje okrivljenika zbog prijetnje, skidanja i povrede službenog pečata i znaka i protupravne gradnje

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedenih dokaznih radnji, podiglo pred Općinskim sudom u Splitu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1962.) zbog počinjenja  kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavak 3. Kaznenog zakona, kaznenog djela skidanja i povrede službenog pečata i znaka iz članka 317. stavak 1. KZ-a i kaznenog djela protupravne gradnje iz članka 212. KZ-a, te protiv hrvatske državljanke (1964.) zbog počinjenja kaznenog djela skidanja i povrede službenog pečata i znaka iz članka 317. stavak 1. KZ-a i kaznenog djela protupravne gradnje iz članka 212. KZ-a. (4. 10. 2017.)

Okrivljenika se tereti da je 15. ožujka 2017. oko 9,58 sati na području Županije splitsko-dalmatinske, kada je komunalni redar postupajući po usmenoj prijavi direktora komunalnog društva o krađi pijeska i žala na plaži, pristupio komunalnom redaru i više puta zaprijetio riječima koje su kod komunalnog redara izazvale strah za vlastiti život te on nije mogao obaviti službenu radnju pa je napustio mjesto događaja.
Oboje okrivljenika se tereti da su od 14. prosinca 2016. do 9. svibnja 2017. na području iste županije postupali zajednički i dogovorno na način da je okrivljenik kao investitor radova na izgradnji građevine i okrivljenica kao vlasnica navedene čestice zemlje, nakon što je 14. prosinca 2016. viši inspektor nadležnog ministarstva (područni ured) obustavio građenje na navedenoj lokaciji i postavio poseban službeni znak "zatvoreno gradilište", nastavili s građenjem protivno zabrani daljnjih radova.
Optužnicom im se stavlja na teret i da su od 1. veljače 2017. do 9. svibnja 2017. na području iste županije postupali zajednički i dogovorno na način da je okrivljenik kao investitor radova i okrivljenica na pomorskom dobru; znajući da je pomorsko dobro sukladno odredbi članka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu zaštitu; bez prethodno ishođene građevinske dozvole za gradnju na pomorskom dobru, bez lokacijske i uporabne dozvole kao i posebnih uvjeta za gradnju na pomorskom dobru izgradili potporni zid na morskoj obali dužine 60 metara i visine 2,50 do 3,00 metara. Navedeno su učinili suprotno odredbama članka 175. Pomorskog zakonika, članka 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 106. Zakona o gradnji i članka 146. Zakona o prostornom uređenju.