Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu
Podignuta optužnica protiv dvojice okrivljenika zbog prouzročenja stečaja i prouzročenja stečaja poticanjem

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je 29. prosinca, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (1983.) zbog počinjenja kaznenog djela prouzročenja stečaja iz članka 249. stavak 3. u svezi stavkom 1. točka 2. i 4. Kaznenog zakona/11 i protiv državljanina Republike Hrvatske i Republike Srbije (1977.) zbog kaznenog djela prouzročenja stečaja poticanjem iz članka 249. stavak 3. u svezi stavkom 1. točka 2. i 4. i člankom 37. KZ/11. (5. 1. 2021.)
Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su od 31. prosinca 2015. do 12. veljače 2016., na nepoznatom mjestu, i to prvookrivljenik kao jedini član uprave prvog trgovačkog društva iz Starog Grada, na traženje drugookrivljenika; inače posrednog vlasnika hotelskog društva iz Hvara i osobe koja je stvarno upravljala poslovanjem tog društva; da prizna nepostojeću tražbinu u korist hotelskog društva iz Hvara, temeljem nepravovaljanog ugovora o prodaji dionica trećeg društva i prebije ju s postojećim potraživanjem prvog trgovačkog društva prema hotelskom društvu, znajući da je žiro račun trgovačkog društva u višegodišnjoj blokadi i da društvo nije u mogućnosti uredno ispunjavati svoje dospjele financijske obveze, prihvativši navedeno traženje drugookrivljenika; protivno gospodarskim interesima trgovačkog društva i u nakani da umanji njegovu imovinu i tako ošteti vjerovnike društva; zaključio ugovor o prijeboju (kompenzaciji) datiran s 31. prosinca 2015., kojim je prebijeno potraživanje trgovačkog društva s nepostojećim potraživanjem hotelskog društva u visini od 6.952.383,00 kuna.
Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik potom, u računovodstvenim evidencijama trgovačkog društva evidentirao podmirivanje obveza od hotelskog društva u visini od 6.430.444,17 kuna i potraživanje hotelskog društva prema trgovačkom društvu u visini od 521.938,83 kuna, te povećanje imovine po kontu 0621 u iznosu od 6.952.383,00 kuna, iako je znao da potraživanje hotelskog društva prema trgovačkom društvu u navedenom iznosu ne postoji, da ugovor o prodaji dionica nije pravovaljan jer nije potpisan od strane odgovorne osobe hotelskog društva, da prodavatelj hotelsko društvo nije bilo vlasnik tih dionica i da je kupoprodajna cijena iz tog ugovora znatno veća od stvarne vrijednosti dionica trećeg društva. Kako je 11. veljače 2016. rješenjem Trgovačkog suda u Splitu otvoren stečajni postupak nad trgovačkim društvom, tako je umanjio stečajnu masu društva i oštetio stečajne vjerovnike za 6.952.383,00 kuna.