Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
Podignuta optužnica protiv 51-godišnjak zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je pred Županijskim sudom u Splitu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1965.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona/11. (13. 7. 2016.)
Okrivljeniku se stavlja na teret da je 2. svibnja 2008. na području Županije splitsko-dalmatinske kao direktor trgovačkog društva; u nakani pribavljanja znatne protupravne materijalne koristi za sebe; postupio protivno odredbama članka 252. Zakona o trgovačkim društvima i zaključio ugovor o stambenom kreditu između njega kao korisnika kredita i banke. Tereti ga se da je u svrhu osiguranja svog privatnog kredita u svojstvu jamca neosnovano obvezao svoje trgovačko društvo, nakon čega mu je banka odobrila i isplatila kredit od 530.000,00 CHF s rokom otplate od 25 godina. Okrivljenik je ovim sredstvima kupio za sebe i na svoje ime stan na području Županije zagrebačke time da je mjesečne rate kredita podmirivao samo do ožujka 2010. godine kada je banka aktivirala zadužnice njegovog trgovačkog društva koje im je kod sklapanja ugovora predao okrivljenik i pokrenula postupak prisilne naplate, te sa žiro računa trgovačkog društva naplatila ukupan iznos od 983.093,28 kuna. Okrivljenika se tereti da je 30. lipnja 2011. sklopio novi ugovor kojim je predmetni stan prodao jednoj medicinskoj instituciji za iznos od 530.000,00 eura, a kupac je, prema uputi okrivljenika, iznos od 51.728,00 eura doznačio na njegov tekući račun, iznos od 30.000,00 eura kupac je uplatio na račun okrivljenikove supruge, a iznos od 244.793,00 eura na žiro račun njihove zajedničke tvrtke. U svrhu otplate stambenog kredita samo jednom uplatom od 45.000,00 eura kupac je podmirio manji dio glavnice i duga po kreditu koja sada iznosi 463.677,75 CHF. Mjesečne anuitete kredita temeljem zadužnica banka i dalje naplaćuje sa žiro računa trgovačkog društva okrivljenika čime je na štetu trgovačkog društva okrivljenik pribavio protupravnu materijalnu korist u iznosu od 983.093,28 kuna.