Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu
Podignuta optužnica protiv četvero okrivljenika i tri trgovačka društva zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Općinskim sudom u Splitu optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana (1963., 1961., 1960. i 1962.) i tri trgovačkog društva zbog počinjenja teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavak 3. u svezi s člankom  215. stavak 2. i 3. Kaznenog zakona. (28. 2. 2018.)

Prvookrivljenog direktora-voditelja radova i neposrednog ovlaštenika iz područja zaštite na radu u trgovačkom društvu za proizvodnju metalnih konstrukcija i četvrtookrivljenog   direktora i odgovornu osobu u trgovačkom društvu za proizvodnju, trgovinu i građevinarstvo u svojstvu izvođača se stavlja na teret da su 14. travnja 2014. na području Županije splitsko-dalmatinske postupili protivno odredbama relevantnih pravilnika i Zakona o zaštiti na radu. Okrivljenici su poslove zavarivanja za trgovačko društvo u tzv. starom silosu za žito izvodili bez pisanog odobrenja ovlaštene osobe i to od radnika koji nisu stručno osposobljeni i upoznati s propisanim mjerama zaštite od požara koje treba poduzeti prilikom zavarivanja te koji nisu osposobljeni za rad na siguran način kod upućivanja na novo mjesto rada. Okrivljenici nisu prijavili privremeno gradilište ni izradili plan izvođenja radova te obavijestili radnike o zaštiti na radu i rizicima za sigurnost i zdravlje.

Trećeokrivljenog voditelja održavanja i skladišta te neposrednog ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu u trgovačkom društvu i drugookrivljenog voditelja operative i ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu u trgovačkom društvu, tereti se da su  postupili su protivno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada i dodatka tog pravilnika. Okrivljenici su postupili na način da su poslove zavarivanja u tzv. starom silosu obavljali bez pisane dozvole-odobrenja za zavarivanje bez isključivanja pogona elevatora i stvaranja sigurnih uvjeta za zavarivanje, od radnika koji nisu stručno osposobljeni za zavarivanje što kao ovlaštenici poslodavca nisu provjerili i dopustili su im obavljanje radova bez nadzora u prostoru sa eksplozivnom atmosferom te nisu prijavili privremeno gradilište ni izradili plan izvođenja radova, olako držeći da neće nastupiti štetne posljedice za radnike i imovinu većeg razmjera.

Navedenog dana u 11,57 sati u trenutku dok su dvojica radnika na devetoj etaži silosa pomoću ručnog uređaja za elektrolučno varenje obavljali zavarivanje rupe na elevatoru odnosno transportnoj traci i pripadajućeg metalnog poklopca na elevatoru koji je bio u pogonu-funkciji, došlo je do eksplozije koju je uzrokovalo eksplozivno zapaljenje smjese uskovitlane zapaljive prašine organskog porijekla i kisika iz zraka iskrom ili užarenom česticom tijekom procesa elektrolučnog zavarivanja.

Uslijed eksplozije jedan je od radnika zadobio opekline lica, trbuha, gornjih i donjih udova 2. i 3. stupnja koje su zahvatile 33 posto tjelesne površine i dovele do intenzivnog liječenja i strojnog disanja, dok je drugi radnik zadobio potkožne opekline glave, vrata, leđa, gornjih i donjih udova koje su zahvatile 35 posto tjelesne površine i dovele do potrebe intenzivnog liječenja i strojnog disanja zbog akutnog zatajenja funkcije disanja koje su se zakomplicirale obostranom upalom pluća i ulaskom bakterija u krvotok (sepsa), koje ozljede su osobito teške naravi. Dvojica drugih zaposlenika trgovačkog društva zadobila su opekline lica (lake prirode) dok je na samom silosu zbog mehaničkih oštećenja strojarnice, betonske konstrukcije i oštećenja radnih strojeva koji su se nalazili oko i ispred silosa te okolnim objektima i osobnim vozilima parkiranim u krugu trgovačkog društva nastupila šteta većih razmjera u iznosu od najmanje devet milijuna kuna.

Okrivljeno trgovačko društvo za proizvodnju metalnih konstrukcija i okrivljeno trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu i građevinarstvo ovim kaznenim djelom postupili su protivno naprijed citiranim odredbama o mjerama zaštite na radu i zaštite od požara i time izazvali opasnost za imovinu većeg opsega, uslijed čega je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera i drugome prouzročena teška tjelesna ozljeda.

Okrivljeno trgovačko društvo za uskladištenje, pretovar, transport i trgovinu poljoprivrednih i ostalih proizvoda kaznenim djelom koji su počinili drugookrivljenik u svojstvu voditelja operative i ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu i trećeokrivljenik u svojstvu voditelja održavanja i skladišta te neposrednog ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu, postupilo je protivno citiranim odredbama o mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, kao i protivno odredbi istog pravilnika jer nije izradilo Priručnik o protueksplozijskoj zaštiti (tzv. EX Priručnik). Postupajući na opisani način okrivljeno trgovačko društvo izazvalo je opasnost za imovinu većeg opsega, uslijed čega je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera i drugome prouzročena teška tjelesna ozljeda.