Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je dvije optužnice o kojima u nastavku objavljujemo priopćenja

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, s obzirom na odluku da je Mandatno imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora skinulo zastupnički imunitet zastupniku odnosno okrivljeniku V. R., a čime je odobreno pokretanje kaznenog postupka protiv njega, podiglo optužnicu koju će dostaviti nadležnom Županijskom sudu u Splitu.

Priopćenje 1.: Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv hrvatskih državljana V. R. (1954.), I. B. (1949.) i B. K. (1945.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i 1. Kaznenog zakona i kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. podstavak 1., 4. i 6. KZ-a. (28. 7. 2011.)

Okrivljenima V. R. i B. K.  stavlja se na teret da su od veljače 1992. do srpnja 1997. u Splitu, kao direktor odnosno financijski direktor kluba, jedan dio sredstava kluba uplaćivali u tzv. „crnu deviznu blagajnu“ u iznosu od 18.000.000,00 DEM, a ne na žiro račun kluba kod Zavoda za platni promet, iz koje su obavljali isplate igračima i drugim osobama na koja sredstva nisu uplaćeni porezi i doprinosi, čime su klubu pribavili imovinsku korist od oko 74.000.000,00 kuna, na štetu proračuna Republike Hrvatske. Isto tako, od siječnja 1995. do srpnja 1997. godine u Splitu, bez znanja i odluke upravnog odbora kluba su odobrili da se sredstva s računa kluba kod banke nepovratno doznače privatnim poduzećima bez ikakvog osnova i stvarne obveze da ova poduzeća ta sredstva vrate, čime su oštetili klub za iznos od oko 100.000,00 kuna.
Okrivljenima V. R. i I. B., kao sportskom direktoru kluba, stavlja se na teret da od početka svibnja 1992. do 7. srpnja 1997. u blagajnu kluba nisu položili dio deviznih sredstava ostvarenih prodajom igrača u ino klubove, već su ista za sebe zadržali i time oštetili klub za iznos od oko 7.000.000,00 kuna.
Okrivljenom V. R. stavlja se na teret i da je od svibnja 1992. do ožujka 1997. godine u više navrata zatražio od blagajnika kluba da mu iz tzv. „crne devizne blagajne“ isplati ukupan iznos od 635.000,00 DEM, koji iznos je za sebe zadržao i time oštetio klub za navedeni iznos.
Okrivljeniku B. K. stavlja se na teret da je od 25. veljače 1993. do srpnja 1997., u više navrata zatražio od blagajnika kluba da mu iz tzv. „crne devizne blagajne“ isplati veće iznose deviznih sredstava, na koji način je u navedenom razdoblju pribavio sebi i drugim osobama nepripadajuću korist u iznosu od oko 8.400.000,00 kuna, a na štetu kluba.

S obzirom na netočne informacije i tvrdnje o dugotrajnosti postupanja donosimo kronologiju kako bi se vidjelo koje su sve radnje poduzete u ovom predmetu. 

Nakon što je 2000. godine podnesena kaznena prijava HNK Hajduk Split i provedena kriminalistička obrada, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je istražni zahtjev protiv V. R. i dr. zbog više kaznenih djela iz čl. 337. st. 1. i 4. i dr. Kaznenog zakona.
U travnju 2003. godine, nakon dovršene sudske istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je pred Županijskim sudom u Splitu podiglo optužnicu protiv hrvatskih državljana V. R. (1954.), I. B. (1949.), B. K. (1945.) i N. V. (1960.) zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i 1. KZ-a i kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. KZ-a. 
Odlučujući o prigovorima okrivljenika izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu prihvatilo je prigovore okrivljenika i vratilo optužnicu Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu u studenom 2003. godine radi dopune istrage ispitivanjem novih svjedoka i dopune financijskog vještačenja. 
Krajem 2006. godine dopuna istrage je dovršena, nakon čega je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu obavljalo dodatne provjere odnosno podnijeti su zahtjevi za međunarodnom pravnom pomoći radi utvrđivanja tijeka novca i osoba ovlaštenih za raspolaganje novčanim sredstvima na računima kod banaka u inozemstvu.

U odnosu na okrivljenog N. V., Županijsko državno odvjetništvo u Splitu odustalo je od kaznenog progona zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. Kaznenog zakona, budući da iz rezultata provedene dopune istrage, posebno iskaza ispitanih svjedoka i pribavljene dokumentacije nije potvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo za koje ga se teretilo. Naime, prema odredbama Statuta HNK Hajduk okrivljeni N. V. kao predsjednik Upravnog i Izvršnog odbora nije bio ovlašten potpisivati financijske dokumenta ni naloge za plaćanje sa inozemnih deviznih računa te nije mogao samostalno donositi odluke zastupajući Upravni i Izvršni odbor kluba već su pravosnažne odluke mogla donijeti isključivo ta tijela Statutom propisanom većinom članova. Ujedno, iz financijske dokumentacije kluba koja se nalazi u spisu, a prikupljena je tijekom istrage, nisu pronađeni dokumenti koje bi okrivljenik osobno izradio ili ovjerio a bili bi povezani sa poslovanjem preko spornih računa u inozemstvu.

Priopćenje 2.:
Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv hrvatskih državljana Ž. K. (1956.), P. R. (1957.), I. M. (1952.), I. Š. (1953.), V. S. (1962.) i I. Z. (1949.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i 1. Kaznenog zakona i kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. podstavak 1., 4. i 6. KZ-a. (28. 7. 2011.)

Okrivljenima Ž. K. i P. R. stavlja se na teret da su u listopadu 1997. godine u Splitu, obavljajući poslove direktora kluba, odnosno predsjednika upravnog odbora kluba, zatražili od blagajnika da im iz "devizne blagajne" kluba isplati iznos od 250.000,00 DEM, a koji novac su zadržali za sebe i time oštetili klub za iznos od 950.000,00 kuna.
Okrivljenima Ž. K. i V. S. stavlja se na teret da su tijekom svibnja 1998. godine u Splitu i to Ž. K. kao predsjednik upravnog odbora kluba, na traženje V. S. kao direktora stadiona kluba, u dva navrata bez odluke upravnog odbora kluba, dao nalog banci u Austriji da s deviznog računa kluba V. S. isplati iznos od 35.000,00 DEM, koji novac je zadržao za sebe, čime su oštetili klub za iznos od oko 133.000,00 kuna.
Okrivljenima Ž. K., P. R., I. M. i I. Z. stavlja se na teret da su od srpnja 1997. do 18. travnja 2000. u Splitu i to Ž. K. kao predsjednik upravnog odbora kluba, P. R. i I. M. kao direktori kluba i I. Z. kao financijski direktor kluba, a ujedno i osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na svim žiro i deviznim računima kluba, dogovorili i provodili poslovanje kluba tako da klubu u poslovnoj dokumentaciji i financijskim izvješćima ne prikaže sve prihode i prilive deviznih sredstava već da strani klubovi sredstva od transfera igrača uplaćuju na račune kod banke u Austriji, a s kojih računa su sredstva isplaćivali igračima, trenerima i ostalim djelatnicima, na koja sredstva nisu plaćeni propisani porezi i doprinosi, čime su pribavili protupravnu imovinsku korist klubu u ukupnom iznosu od preko 100.000.000,00 kuna, za koji iznos su oštetili proračun Republike Hrvatske.
Okrivljenom I. M. stavlja se na teret da je tijekom travnja i svibnja 1999. godine obavljajući poslove direktora kluba, bez ikakvog pravnog osnova naložio blagajniku da mu iz "crne devizne blagajne" isplati i preda iznos od 175.000,00 DEM temeljem pet isplatnica bez navođenja svrhe, koji novac je za sebe zadržao, te radi prikrivanja ovog prisvajanja sastavio  potvrdu koju su dvojica igrača kluba potpisali, neistinito potvrđujući da su ovaj iznos novca primili, čime je oštetio klub za iznos od oko 650.000,00 kuna.
Okrivljenom I. Š. stavlja se na teret da je 6. svibnja 1999. obavljajući poslove sportskog direktora kluba, bez ikakvog osnova naložio blagajniku kluba da mu isplati iznos od 20.000,00 DEM iz "crne devizne blagajne" kluba, koji novac je za sebe zadržao i time oštetio klub za iznos od oko 76.000,00 kuna.

U nastavku objavljujemo kronologiju postupanja u predmetu.
Nakon što je Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Sektor kriminalističke policije krajem 2000. godine podnio kaznenu prijavu i nakon što je provedena kriminalistička obrada, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je istražni zahtjev protiv Ž. K. (1956.), P. R. (1957.), I. M. (1952.), I. Š. (1953.), V. S. (1962.) i I. Z. (1949.) zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i 1. Kaznenog zakona i kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. podstavak 1., 4. i 6. KZ-a.
U travnju 2003. godine nakon dovršene sudske istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je pred Županijskim sudom u Splitu podiglo optužnicu protiv hrvatskih državljana Ž. K. (1956.), P. R. (1957.), I. M. (1952.), I. Š. (1953.), V. S. (1962.) i I. Z. (1949.) zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i 1. KZ-a i kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. podstavak 1., 4. i 6. KZ-a.
Odlučujući o prigovorima okrivljenika izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu prihvatilo je prigovore okrivljenika i vratilo optužnicu Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu u srpnju 2003. godine radi dopune istrage. Nakon dovršene dopune istrage početkom 2006. godine, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu obavljalo je dodatne provjere odnosno podnijeti su zahtjevi za međunarodnom pravnom pomoći radi utvrđivanja tijeka novca i osoba ovlaštenih za raspolaganje novčanim sredstvima na računima kod banaka u inozemstvu.