Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu
Podignuta optužnica protiv dvoje okrivljenika zbog prijevare i krivotvorenja isprave

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana (1964. i 1972.) zbog počinjenja produljenog kaznenog djela prijevare iz članka 224. stavak 1. i 4. u svezi s člankom 61. Kaznenog zakona/97 i kaznenog djela krivotvorenja isprave iz članka 311. stavak 1. KZ-a/97. (4. 12. 2018.)

Prvookrivljeniku i drugookrivljenici se stavlja na teret da su od kolovoza 2009. do 27. listopada 2010. na području Županije splitsko-dalmatinske, zajednički i po prethodnom dogovoru, prema unaprijed stvorenoj nakani da se neosnovano materijalno okoriste u znatnom iznosu, radeći u obrtu za nekretnine dvjema osobama neistinito prikazali da će za njih posredovati u kupnji nekretnina o kojima su ih prethodno informirali. Prvookrivljenik i drugookrivljenica su tim osobama neistinito predočili da su ih vlasnici nekretnina opunomoćili za posredovanje u njihovoj prodaji i da je za realizaciju kupnje potrebno da im predaju kapare koje će oni isplatiti vlasnicima kao garanciju zaključivanja ugovora. Oštećene osobe su povjerovale okrivljenicima i ovlastili ih za poslove posredovanja i u više navrata im predali novčane iznose po osnovi kapare koje su oni uzeli, iako su unaprijed odlučili da primljene kapare neće predati vlasnicima nekretnina, već ih bespravno zadržati za sebe bez ikakve namjere da za njih obave ugovorene namjere posredovanja u kupnji. U jednom slučaju u kojem su se neistinito obvezali žrtvama posredovati u prodaji njihovog stana, od kupca su primili kupoprodajnu cijenu i bespravno je zadržali za sebe. Postupajući na opisani način okrivljenici su oštećenike oštetili za ukupno 125.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. 
Prvookrivljeniku i drugookrivljenici optužnicom se stavlja na teret i da su tijekom travnja 2010. godine na području Županije splitsko-dalmatinske, zajednički i po prethodnom dogovoru, prema unaprijed stvorenoj nakani da se neosnovano materijalno okoriste u znatnom iznosu, od dvoje oštećenika zatražili da pristanu kao fiducijalni dužnici jamčiti za njihov kratkoročni kredit u visini od 800.000,00 kuna na rok od šest mjeseci, neistinito ima predočavajući da im je novac potreban za kupnju nekretnine na Hvaru. Okrivljenici su unaprijed odlučili da tako neće postupiti, dok su im oštećenici povjerovali i pristali jamčiti za kredit i u tu svrhu sa kreditnom unijom kao protivnici osiguranja zaključili Sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnine. Sporazumom su ugovorili da se u korist kreditne unije radi osiguranja tražbine u iznosu glavnice od 800.000,00 kuna s kamatama po godišnjoj stopi od 13,99 posto u zemljišnoj knjizi uknjiži pravo fiducijalnog vlasništva na njihovim nekretninama. Kreditna unija je okrivljenicima isplatila kredit kojeg su oni iskoristili za svoje potrebe, a dug po kreditu nisu vratili pa je unija pokrenula postupak prisilne naplate. 
U postupku prisilne naplate oštećenici su uniji najprije u dva navrata isplatili ukupno 280.000,00 kuna po osnovi dospjelih kamata. Prodajom opterećenih nekretnina uniji isplatili su ostatak kreditnog duga od 1.180.422,97 kuna po osnovi glavnice od 800.000,00 kuna te dospjelih zateznih kamata i troškova prisilne naplate. Počinjenjem ovog kaznenog djela okrivljenici su se neosnovano okoristili za iznos od 800.000,00 kuna, dok su oštećenike oštetili za ukupno 1.460.422,97 kuna. 
Prvookrivljenika se tereti da je 1. i 2. listopada 2009. na području Županije splitsko-dalmatinske izradio Predugovor o kupoprodaji nekretnine (zemljišta) u kojem je neistinito naznačio da ga zaključuje jedna ženska osoba kao prodavateljica i na mjestu za potpis prodavatelja potpisao ju imitirajući njezin potpis. Tereti ga se da je izradio priznanicu od 2. listopada 2010. u kojoj je neistinito naznačio da je ta ženska primila iznos od deset tisuća  eura na ime kapare za prodaju ove nekretnine i na mjestu za potpis potpisao tu žensku osobu imitirajući njezin potpis. Okrivljenik je tako potpisanu priznanicu predao oštećenicima kao dokaz da je prodavateljica primila njihovu kaparu koju su oni predali u svrhu kupoprodaje predmetnog stana.