Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
Podignuta optužnica protiv 52-godišnjaka zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Splitu optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (1968.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 2. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona i kaznenog djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a. (9. 7. 2020.)

Okrivljeniku se stavlja na teret da je od 5. prosinca 2016. do 13. ožujka 2017. u Splitu i Sinju, kao direktor prvog trgovačkog društva znao da je sukladno ugovoru o trgovinskom zastupanju od 4. travnja 2016. i ugovoru o komisionoj prodaji od 1. srpnja 2009. koje je navedeno društvo zaključilo s drugim društvom, dužan zastupati interese tog drugog društva vezano za  prodaju robe u vlasništvu ovog društva pažnjom savjesnog i dobrog gospodarstvenika, a novac ostvaren prodajom prosljeđivati drugom društvu, odnosno prodanu robu platiti ovom društvu. Okrivljenik je, tereti ga se, postupao protivno interesima tog drugog društva i navedenim ugovorima o trgovinskom zastupanju i komisionoj prodaji, u nakani da na štetu tog drugog društva pribavi nepripadnu materijalnu korist u velikom iznosu prvom društvu. Robu u vlasništvu tog drugog društva koja se nalazila u prodavaonicama prvog društva u Splitu i Sinju (u vrijednosti 330.154,72 kuna) okrivljenik je, tereti ga se, prodavao raznim kupcima i trećem trgovačkom društvu. Novac ostvaren prodajom bez osnova okrivljenik je zadržao za prvo društvo dok drugom društvu nije sukladno ugovoru o trgovinskom zastupanju utržak ostvaren prodajom robe prosljeđivao na račun ovog društva, niti je prema ugovoru o komisiji odjavio i platio drugom društvu prodanu robu.
Okrivljenik je postupajući na ovakav način na štetu drugog društva prvom trgovačkom društvu pribavio nepripadnu materijalnu korist u iznosu od 330.154,72 kuna.

Okrivljenika se tereti da je od 13. prosinca 2016. do 13. ožujka 2017. u Splitu kao direktor prvog trgovačkog društva u nakani da četvrtom društvu kojeg je osnivač i direktor, pribavi nepripadnu materijalnu korist u velikom iznosu, a na štetu prvog društva čije udjele je neposredno prije bez naknade kupio; protivno čl. 430. u vezi s čl. 252. Zakona o trgovačkim društvima iako dužan skrbiti o interesima prvog društva pažnjom dobrog i savjesnog gospodarstvenika; postupio protivno interesima ovog društva. Po neistinitim računima od 13. prosinca 2016. i od 22. prosinca 2016. koje je kao direktor četvrtog društva ispostavio prvom društvu na ime navodno obavljenih marketinških i drugih usluga za ovo društvo, neosnovano četvrtom društvu izvršio plaćanje novčanog iznosa od ukupno 359.600,00 kuna sa računa prvog društva.  Okrivljenik je bio svjestan da četvrto društvo nije za prvo društvo obavljalo marketinške ni ostale usluge navedene u računima čime je plaćanjem usluga koje nisu izvršene na štetu prvog društva pribavio četvrtom društvu nepripadnu materijalnu korist u iznosu od 359.600,00 kuna.

Okrivljeniku se optužnicom stavlja na teret da od 5. prosinca 2016. do 13. ožujka 2017. u Splitu, kao odgovorna osoba prvog trgovačkog društva, protivno odredbama članka 8. i 10. Zakona o računovodstvu, članka 55. i 56. Općeg poreznog zakona  te članka 65. i 66. Općeg poreznog zakona nije poslovne knjige i propisane evidencije  vodio točno i sukladno zakonskim propisima. U poslovnim knjigama okrivljenik nije vjerodostojno prikazao sve poslovne događaje, te je poslovne knjige i isprave koje je u obvezi čuvati sukladno rokovima određenim Zakonom o računovodstvu prikrio i nije ih predočio tijelima poreznog nadzora.